Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice

Škola Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno Vrapice poskytuje vzdělání zakončené výučním listem. Pořízené pomůcky z EDUgrantu pomohou žákům oboru vzdělání Truhlář, Zedník a Zahradník lépe se zorientovat a pochopit současné technologie v reálných provozech. 3D tiskárny a gravírovací stroj se výborně zapojují do výuky v předmětech Technologie a Výrobní zařízení. Žáci se zábavnou […]

Detail
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň

Od využívání pomůcek (Programovatelná sada Micro:bit) si slibujeme větší názornost a příležitost věnovat se ve výuce řešení praktických problémů. Žáci získají základní představu o tom, jak využít elektroniku napříč obory souvisejícími se stavebnictvím. Tato zkušenost a znalost je přínosná například v rámci tzv. chytrých domácností. Žáci si rozšíří povědomí o možnostech automatického ovládání vybavení domácnosti. […]

Detail
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Účelem finanční podpory prostřednictvím EDUgrantu je nákup učebních pomůcek (výukové panely UNO VOLTA) pro žáky maturitních a učebních oborů, ve kterých se učí zaměření na průmyslovou automatizaci a mikroprocesorovou techniku. Pomůcky budou sloužit k získání většího všeobecného přehledu o stavbě, programování, zprovozňování a hlavně o servisu automatizačních prostředků (snímače, regulátory, akční členy). Pomůcka je určena […]

Detail
VOŠ, SŠ, COP, Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Naše škola zajišťuje výuku nejev technických oborech, ale výuka strojírenských oborů má u nás dlouholetou tradici, podporujeme zavádění inovací do výuky, sledujeme technický pokrok a nové technologie v daném oboru a důležitým faktorem jsou pro nás i požadavky trhu práce a interakce s firmami. Snažíme se naši školu a její vybavení rozšiřovat o moderní stroje a edukační […]

Detail
Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Snažíme se ve výuce využívat moderní metody, postupy, formy a didaktické pomůcky. Využíváme 3D tisk, žáci nástavbového studia ovládají program Autocad a Autodesk Inventor. Právě pro žáky tohoto […]

Detail
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Cílem projektu je vybavení učeben 3D technologií pomůckami, které slouží výhradně k rozvoji praktické výuky na jedné z našich tří škol, a to na Střední průmyslové škole oboru strojírenství. Všechny plánované pomůcky jsou určeny pro zaměření 3D modelování. Toto nové zaměření podporuje současný trend digitalizace v nově vznikajícím směru – Společnost 4.0 pomocí procesu Vzdělávání […]

Detail
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola automobilní a technická

Naše odborná škola v Českých Budějovicích se zaměřuje především na výuku odborných technických předmětů. Aktuálně disponujeme moderním technickým a softwarovým vybavením z oblasti CAD/CAM, specializovanou učebnou na virtuální realitu a CNC stroji. V této návaznosti škole chybí vybavení v podobě 3D skeneru, který by umožňoval nasnímání složitějších dílů a přenos dat pro zpracování v příslušném […]

Detail
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Cílem projektu je posílit laboratorní praktika ve výuce fyziky (především elektřina a elektrické obvody). Díky novým elektrickým zdrojům, multimetrům, digitálním senzorům, žákovským stavebnicím a dalšímu vybavení a pracovitému fyzikáři si studenti mohou ověřit, zda Kirchhoffovy zákony skutečně platí, vidí, jak skutečně funguje termistor, dioda, kondenzátor, další elektrotechnické součástky. Vybavení jsme doplnili softwarem od firmy Pasco, […]

Detail
SPŠE a VOŠ Pardubice

Projekt EDUgrant naší škole umožnil výrazné zlepšení výuky v oblasti elektrotechnických měření, elektroniky a diagnostiky číslicových systémů. Z prostředků projektu bylo zakoupeno nové moderní měřicí vybavení pro skupinovou práci žáků. Byly pořízeny nové napájecí zdroje, digitální dvoukanálový osciloskop s funkcí logického analyzátoru, RLC dekády a další nové digitální měřicí přístroje. Všechny tyto přístroje jsou pravidelně využívány […]

Detail
Stření odborné učiliště, Lišov

Naše škola "Střední odborné učiliště, Lišov" zajišťuje vzdělávání převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují individuální přístup a konkrétní ukázku.  Snažíme se ve výuce využívat moderní metody, postupy, formy a prostředky, speciální učebnice a didaktické pomůcky. Proto nás zaujaly výukové EDU strojky (soustruh, pilka a vrtačka), které nabízejí bezpečné seznámení s problematikou obrábění […]

Detail
1 2 3 7

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset