Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.

Vyberte si na interaktivní mapě školy nebo obory, které vás zajímají.

školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem
školy s grantem
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

Cílem projektu je využití zakoupených pomůcek k modernizaci výuky oboru Stavebnictví – pozemní stavby. Z projektu byly pořízeny dvě totální stanice GEO FENNEL FTD, rotační laser a velkoformátový plotr. Pomůcky budou využívány pravidelně v průběhu celého roku. Společným jmenovatelem využití pomůcek je digitalizace výuky stavo oborů, ale také ostatních technických oborů školy. Totální stanice GEO […]

Detail
Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.

Od roku 2020 se naše škola intenzivně věnuje začlenění moderních technologií jako je 3D tisk, VR a další do výuky. Zapojili jsme se do projektu Průša do škol, ze kterého jsme získali naši první 3D tiskárnu. Dále jsme do školy pořídili brýle na virtuální realitu, ale obsluha těchto brýlí, jako začínající technologie byla tak složitá, […]

Detail
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko, Čs. armády 777 poskytuje vzdělání v 11 oborech pro zájemce v oblasti strojírenství, zemědělství, stravovací služby a zpracování dřeva. Pořízené pomůcky z EDUgrantu pomohou žákům oboru vzdělání Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských strojů . 3D tiskárny budou zapojeny do výuky v předmětech Tecnická dokumentace, Technologie oprav, […]

Detail
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Cílem realizace projektu Edupodcast je vytvoření zvukového studia. To bude sloužit při výuce editace zvuku a bude trvalou součástí vzdělávacího procesu dle školního vzdělavacího programu školy. Cílovou skupinou jsou žáci 3. ročníku studijního oboru Informační technologie. Studenti tohoto oboru se ve třetím ročníku profilují ve dvou specializacích. První specializace je směřována na programování a vývoj […]

Detail
SŠ stavební a dřevozpracující

Projekt s názvem „Učíme fyziku aktivně“ se zaměřuje na rozšíření a zatraktivnění výuky fyziky. Snažíme se klást důraz na praktické úlohy měření. Žáci samostatně pracují na jednotlivých úlohách – experimentech, od sestavení elektrických obvodů přes samotné měření až po vyhodnocení výsledků. Mají tak možnost aktivně zjišťovat závislosti mezi fyzikálními veličinami nebo zkoumat příčiny a důsledky fyzikálních […]

Detail
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.

Inovace výuky prostřednictvím zavedení systému rc2000 bude mít mimořádný přínos, neboť výuka s tímto modulovým systémem je založena na reálném experimentu s podporou počítače. Reálný experiment ve srovnání s experimentem simulovaným je z pedagogického hlediska nenahraditelný, mnohonásobně zvyšuje atraktivitu a názornost výuky, což v celkovém efektu více než kompenzuje jeho vyšší finanční náročnost. Realizací projektu […]

Detail
SŠ a VOŠ, Kopřivnice, p. o.

Naše škola se řadí k moderním odborným školám zřizovaných Moravskoslezským krajem, s komplexní nabídkou polytechnického vzdělávání a s možností přestupu mezi jednotlivými obory v průběhu studia podle schopností a zájmů žáků a studentů. Díky zapojení do projektu získá naše škola čtyři robotická pracoviště s 6-ti osými kolaborativními roboty MyCobot, včetně efektorů a PC techniky pro […]

Detail
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

I zemědělci a veterináři pracují s moderními technologiemi! Využili jsme možnosti jednoduchého podání žádosti o EDUgrant. Žádosti bylo v poměrně krátkém časovém horizontu vyhověno a mohlo začít pořizování moderního vybavení Veterinární laboratoře. Pořízené pomůcky jsou určeny pro seznámení se s ovládáním a funkcemi zakoupených přístrojů, nácvik praktických dovedností a zjišťování potřebných informací. Praktickou výuku zkvalitní studentům oboru veterinářství […]

Detail
Střední průmyslová škola chemická Pardubice

V rámci EDUgrantu jsme získali sadu spektrofotometrů a výbojových trubic se zdrojem od firmy VERNIER. Cílem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností žáků s danou tématikou, která je v oboru chemie a fyziky obecně pouze teoretická. Žáci se budou moci v laboratořích fyziky přiblížit metodám měření vlnových délek v emisním spektru plynů a absorpčním spektru […]

Detail
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Všechny pomůcky, které naše škola v grantu získala, jsou tematicky spojené s monitorováním a ochranou životního prostředí. Slouží k odběru vzorků složek životního prostředí (voda, půda, vzduch) a následně pak k vybraným analýzám těchto složek přímo v místě odběru. Odběr a analýza vod: odběrová tyč s nádobkou vzorkovací láhve se stojanem přenosné kufříkové laboratoře pro […]

Detail
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Výsledkem projektu, který je realizován díky nadaci Velux a společnosti EDUteam, bude učebna vybavená s Doboty. Žáci učebních oborů naší školy budou programovat pomocí obrázků a učit se tak základy algoritmizace a programování. Žáci maturitních oborů v rámci své odbornosti pokročí od těchto jednoduchých začátků až ke složitějšímu programování v jazycích Python, C# nebo Visual […]

Detail
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394

V rámci EDUgrantu vzniknou tři stanoviště pro broušení tvarových a plošných nábytkových dílců a zhotovení konstrukčních spojů, očekáváme další posun ve vzdělání žáků naší školy ve všech oborech vzdělání, které poskytuje Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Hlavním důvodem pro zakoupení nářadí od firmy FESTOOL je jeho důmyslné provedení a kvalita zpracování […]

Detail
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec, p. o.

Pro naše žáky elektrotechnického oboru jsme využili skvělou možnost zavést do praktické výuky, pomocí moderního vzdělávacího projektu – EDUgrant, pracoviště EL Work. V rámci EDUgrantu naše škola realizovala projekt pod názvem: Elektromechanická pracoviště EL Work Pořízením čtyř EL Work elektromechanických pracovišť, vybavené podle požadavků na moderní výuku v hodinách odborného vyučování v dílnách naší školy […]

Detail
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

JSME GRAFICKÁ! Naše škola, Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace je jedinou střední školou se zastoupením všech polygrafických oborů v rámci celé České republiky. Prostřednictvím projektu vybudujeme učebnu 3D modelování, čímž studentům umožníme zhmotnit jejich kreativní návrhy z virtuální do 3D podoby. Možnost tvorby fyzických maket umožní studentům otestovat například fyzické vlastnosti (odolnost) jednotlivých konstrukcí […]

Detail
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Od pomůcek, které díky grantu naše škola získá, očekáváme především zkvalitnění výuky v oblasti moderních technologií, které mohou využít žáci našich vyučovaných  oborů. Jedná se o obory strojírenské, elektrotechnické a informační technologie. V souvislosti se zaváděním oboru technické lyceum, plánujeme využít těchto pomůcek i v rámci výuky v laboratořích. CÍLEM je vybavení pracovišť odborného výcviku […]

Detail
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, p. o.

Nové pomůcky umožní studentům osvojení kompetencí v práci s obráběcími stroji, 3D tiskem a kontroling s využitím digitálního mikroskopu. Adaptují se na propojení elektrotechnických zařízení s informačními technologiemi, práce se SW, který umožňuje nastavení strojů a parametrů výrobku. Tyto kompetence jim usnadní adaptaci na moderní technologie využívané již dnes v praxi. Technologie využijí student napříč […]

Detail
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

V rámci projektu se naše škola rozhodla pořídit termokameru- najde svoje využití ve všech na škole vyučovaných oborech. U IT žáků se použije k detekci skryté vady ve výrobcích v rámci 3D modelování, kde budou moci sledovat, jak dochází k různému zahřívání dle použitého materiálu. Při přípravě odborníků v elektro oborech oceníme termokamery při diagnostice přechodových odporů elektroinstalací […]

Detail
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Naše škola očekává, že díky těmto pomůckám dojde k modernizaci zámečnické dílny vytvořením nového svařovacího centra. Žáci se seznámí s nejmodernějšími technologiemi svařování v ochranné atmosféře, na znalost tohoto způsobu svařování je na trhu práce v současnosti kladen maximální důraz. Pomůcky budou využity pro prezentaci a výuku svařování a zhotovování zámečnických výrobků, včetně jejich propojení […]

Detail
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov

Moderní vzdělávací projekty, mezi něž patří i EDUgrant, neustále hledají způsoby, jak zlepšit učení a připravit studenty na skutečné výzvy v jejich oborech. V rámci EDUgrantu naše škola získala tzv. trhačku. Jde o zařízení používané při zkoušce materiálů ke stanovení jejich pevnosti nebo jiných mechanických vlastností. Hlavním úkolem trhačky je vytvořit deformaci nebo porušení materiálu, aby […]

Detail
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Studenti budou vytvářet projekt, kde je základem sada Arduino + Arduino OPLÁ Při využívání Arduina očekáváme, že se žáci naučí logickému myšlení a základům programování. Arduino budeme využívat v předmětu Odborný výcvik. Po programování Arduina si navrhnou, vyrobí a osadí desku plošného spoje (DPS) pro žáky vyžadovanou doplňkovou elektroniku. Při osazování DPS budou využívat pájecí […]

Detail
1 2 3 6

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset