Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Škola nabízí střední i vyšší odborné vzdělání ve třech základních zaměřeních stavebnictví – dopravním, pozemním (architektura) a vodohospodářském; navíc i vyučení v oborech instalatér, truhlář, vodař a zedník. Cílem našeho projektu je vybavit laboratoř betonu a mechaniky zemin moderním zkušebním zařízením, které žáci při svém studiu poznají a vyzkouší si s ním pracovat. Pro žáky […]

Detail
Integrovaná střední škola automobilní Brno

Integrovaná střední škola automobilní Brno patří mezi největší odborné školy v Jihomoravském kraji. Díky projektu Edugrant můžeme zlepšit kvalitu výuky v předmětech Elektronika a Elektrické měření pro obor Autotronik a Autotronik nástavba. Naše škola získala notebooky, programovací jednotky PASCO a bezdrátové senzory napětí. Tyto pomůcky nám pomůžou při vysvětlování logických funkcí používané v digitálních obvodech a hlavně […]

Detail
TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

Motto naší školy je: Škola, která ti otevře dveře do světa. Všechny naše obory jsou s výrazně rozšířenou výukou cizích jazyků a reagují na měnícími se požadavky trhu práce i měnící se technologický rozvoj. Škola nabízí obory s perspektivním uplatněním. Poskytujeme moderní odborné vzdělání, stavíme na individuálním přístupu, podporujeme žáky v jejich osobním i odborném […]

Detail
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky Hradec Králové

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky (zkráceně Kyberna) je jedna z předních počítačových škol v republice. Naše absolventy najdete dnes už téměř všude - někdo dělá programátora v Googlu, někdo designéra pro Lego nebo kameramana na Primě… Proto, abychom neztráceli kontakt s nejmodernějšími technologiemi, tak jsme se zapojili do EDUgrantu. Získali jsme pomůcky […]

Detail
Střední škola polytechnická České Budějovice

Střední škola polytechnická v Českých Budějovicích skýtá mnoho oborů učebních zakončených výučním listem i čtyřletých maturitních oborů. Cílem školy je budovat své postavení významné střední školy, která je moderní, otevřená novým podnětům a přispívá k rozvoji stavebnictví na jihu Čech. A právě otevřenost novým podnětům nás iniciovala k požádání o získání Grantu pro střední odborné školy […]

Detail
Střední škola řemesel, Šumperk

U nás na Střední škole řemesel, Šumperk cíleně pracujeme na modernizaci výuky a systematicky zavádíme inovativní prvky do vzdělávání. Jedním z nich je i výuka robotiky a 3D technologií. Tu zahajujeme ve spolupráci s centrem EDUTEAM od nového školního roku 2022/2023 pilotně pro žáky elektro oborů. Výuka bude probíhat v prvních dvou ročnících formou projektového […]

Detail
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod kromě jiných oborů (puškařských a strojírenských) vyučuje také umělecké obory (konkrétně maturitní obor Uměleckořemeslné zpracování kovů a učební obor Nástrojař – rytec kovů, který se zde navíc vyučuje také v dálkové formě). Pro lepší představu přikládáme i odkazy na naše webové stránky (oba obory): Uměleckořemeslné zpracování […]

Detail
Střední škola AGC a.s.

Střední škola AGC a.s. v Teplicích se rozhodla učinit nesnadný, ale důležitý krok a zažádala o akreditaci oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku a automatizaci. Jedním z pilířů pro kvalitní přípravu budoucích robotiků a elektrotechniků je především práce s moderními didaktickými pomůckami. Proto jsme se rozhodli vybudovat speciálně vybavenou učebnu. Její vybavení jsme získali […]

Detail
Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Motto školy: Stavíme na jistotě uplatnění Vzdělávání naší školy je plně v souladu s měnícími se požadavky trhu práce, technologickým a společenským rozvojem. Škola nabízí obory s perspektivním uplatněním. Poslání školy: Cílem školy je poskytnout vysoce odborné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti, které umožní absolventům uspět v budoucí profesní kariéře i vysokoškolském studiu, uplatnit se na trhu […]

Detail
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vzdělávání na naší škole je zaměřeno na výhradně lesnické obory (maturitní, učební, vyšší odborné s absolutoriem). Jedním z našich obecných cílů je efektivní a funkční propojování světa moderních technologií a poznávání zákonitostí procesů, které se odehrávají v lesním prostředí. V rámci projektu se naše škola rozhodla pořídit sadu 7 termokamer a měřičů vlhkosti FLIR MR277. […]

Detail

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset