Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.
Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Díky podpoře projektu se  podařilo získat vybavení pro nově vznikající laboratoř elektrotechnických měření. V rámci projektu EDUgrant bylo pořízeno moderní vybavení – především multimetry a osciloskopy, které jsou využívány k výuce většiny elektrotechnických oborů na naší škole (Mechanik elektrotechnik – maturitní, Elektrikář – učební, autoelektrikář učební, provozní elektrotechnika – maturitní nástavbové studium). Ověřili jsme si, […]

Detail
Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

V rámci grantu vznikne nová mobilní učebna (dílna) zaměřená na využití periferií pro kreativní tvorbu grafiky. Konkrétně se jedná o grafické tablety a řezací plotry. Cílem je zpřístupnění techniky využívané v reálné praxi ve výuce praktických předmětů oborů Graficý design a Aranžér. Grafické tablety budou využívány k návrhové tvorbě, ilustracím či retuším fotografií. Žáci a […]

Detail
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o.

Škola slaví v letošním roce 70. let technické části. Proto i projekt je zaměřen na tuto část školy.  Pořízené pomůcky budou využity do oboru Technik požární ochrany do nově zařazeného předmětu „Praktika – dokumentace v požární ochraně“. Jedná se o úplně nový předmět, který byl zařazen po konzultacích se zaměstnavateli a  HZS, jehož pracovníci u […]

Detail
Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba

Grafická dílna slouží jako specializovaná učebna k celkové inovaci a modernizaci materiálního zázemí pro výuku žáků učebního oboru RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik. Široké využití najde napříč všemi třemi ročníky jednak v rámci teoretické výuky odborných předmětů polygrafie, kreslení a typografie, technologie tisku, design a multimédia, ale také v rámci odborného výcviku, ve kterém žáci navazují […]

Detail
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Cílem zapojení školy do projektu je zlepšit a zmodernizovat výuku Odborných předmětů na naší škole a zajistit našim absolventům lepší uplatnitelnost na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme novou učebnu 3D tisku, která bude plně navazovat na předměty technické dokumentace CAD a informatiky. Výrazně se tak zvedne úroveň našich absolventů, protože názorně vytištěné modely přispějí k jejich lepší […]

Detail
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Škola v rámci projektu získala komponenty pro výuku programování průmyslových programovatelných jednotek. Žáci budou řešit jednak vlastní programování jednotky, jednak spolupráci jednotky s periferiemi. Za důležité považujeme i zobrazování naměřených dat vhodným způsobem na průmyslových displejích. Pomůcky se budou využívat především ve 3. a 4. ročníku v předmětu Automatizace, dále v předmětu Mikropočítače, který je vyučován jako […]

Detail
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Jsme střední lesnická škola a jako škola odborná máme za cíl zajistit kvalitní odbornou výuku a poskytnout našim studentům optimální podmínky pro rozvoj odborných dovedností. Rozhodli jsme se proto vybudovat výzkumnou stanici a zahájit tak výzkumnou činnost, která bude dobrým startem pro naše studenty, ať už se po maturitě vydají na vysokou školu, nebo se […]

Detail
Střední škola technická Vysoké Mýto

Stávající učebna CNC poslouží svými prostory jako základ nové učebny. Bude dovybavena o nové chybějící moderní výrobní technologie. 3D tiskárny s příslušenstvím (vytvrzovací stanice) rozšíří naše vybavení o chybějící resinovou metodu tisku. Naši žáci si tak rozšíří dovednosti v oblasti kapalinového 3D tisku. Vytištěné práce budou podrobovat bližšímu zkoumání za pomocí mikroskopů, termokamer, trhacího zařízení […]

Detail
Střední škola automobilní Holice

V rámci projektu jsme pořídili vybavení, které nám pomůže inovovat stávající polytechnickou učebnu a rozšířit tak naše možnosti výuky i do dalších oblastí. Velkou výhodou těchto stavebnic a setů je kompaktní provedení, díky kterému je snadné využívat pomůcky i na běžných vyučovacích hodinách a tím podpořit propojení teoretických znalostí s praktickými ukázkami, což je velmi […]

Detail
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Externí učebna pro terénní výuku a badatelské aktivity V rámci projektu byly pořízeny termokamery, digitální mikroskopy, meteostanice a 3D tiskárny. Tyto pomůcky budou využity ve výuce přírodovědného, technického a odborného vzdělávání a také v rámci badatelských aktivit. Díky využití výše uvedených pomůcek dojde k propojení teoretické výuky chemie, biologie, fyziky, výpočetní techniky, zoologie, botaniky, nauky o […]

Detail

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset