Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvková organizace

Již od roku 2017 se naše škola intenzivně věnuje začlenění moderních technologií jako je 3D tisk či 3D scanning. V roce 2017 jsme se zapojili do projektu TechUP, který nám umožnil zakoupit první 3D tiskárnu Makerbot 2X. Vzhledem k možnostem, které 3D tisk nabízí pro prototypování a vytváření komponentů jsme se rozhodli v rozšiřování našeho 3D tiskového parku, protože se […]

Detail
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

V letošním školním roce 2023/24 otevírá naše škola nový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 39-08-M/01 Požární ochrana. S výukou tohoto oboru je spjato pořízení mnoha nových pomůcek, rekonstrukce učebny a zajištění širší odborné způsobilosti pedagogů. Velice jsme proto uvítali možnost zapojení do projektu EDUgrant, který nám umožnil využívat mnoho pro školu  finančně náročnějších učebních pomůcek. […]

Detail
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici se aktivně zapojilo do projektu EDUgrant, který je určen středním školám pro využití nových technologií ve výuce. V rámci projektu nám bylo zapůjčeno hardwarové a softwarové vybavení pro výuku pneumatiky v odborném výcviku a pro předměty strojnictví, stroje a zařízení. Díky tomu vzniká ve strojních dílnách nová odborná […]

Detail
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

Na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, vznikne díky prostředkům získaným prostřednictvím EDUgrantu nové pracoviště 2D a 3D technologií. Nové učební pomůcky, SLS 3D tiskárna, 3D skener a laserová řezačka a gravírovačka, doplní stávající FDM 3D tiskárnu a výrazně rozšíří možnosti běžné výuky i činností v rámci odborných kroužků. Naše výuka bude zase […]

Detail
VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Výsledkem projektu bude nově vybavená učebna, která bude sloužit pro výuku odborných předmětů dřevozpracujících a strojírenských oborů. Za tímto účelem jsme pořídili 3 sady Edustrojků + 2 CNC gravírovací jednotky. Projekt umožní zvýšit podíl praktických činností ve výuce, které budou více aktivizovat žáky těchto oborů. Konečným důsledkem bude efektivnější a lepší osvojení jejich profesních dovedností. […]

Detail
SOŠ a SOU Beroun Hlinky

Ve škole jsme již dlouho neobnovovali učebny pro obor elektrikář  V loňském roce jsme zkolaudovali nově rekonstruovanou elektrolaboratoř a do této elektrolaboratoře bychom rádi bychom získali moderní vybavení pro měření, zejména multimetry, zdroje a osciloskopy. Prostory elektrolaboratoře s novými přístroji budou využívat hlavně učební obory elektrikář – všechny tři ročníky a automechanik – všechny tři […]

Detail
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice se zapojilo do projektu určeného základním a středním školám na smysluplné využívání moderních technologií EDUgrant. Z prostředků tohoto projektu byly pořízeny 3ks demonstračních panelů Metrel MA 2067. Jedná se o vynikající demonstrační a vzdělávací nástroj, který simuluje reálné podmínky v nízkonapěťových elektroinstalacích. Demonstrační deska se skládá ze všech důležitých prvků elektrických […]

Detail
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

Současný stav: Žáci učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik se učí základy technického kreslení v programu VariCad.  Technické kreslení „na papíře“ probíhá pouze v 1. ročníku jako základ pro výuku kreslení v programu VariCad v ročnících dalších.  Nakreslený výrobek žáci následně vyrobí nejdříve na 3D tiskárně – učí se používat program Prusa-Slicer. Po té, což je pro dané obory zcela zásadní a […]

Detail
Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Tři 3D tiskárny, které budou díky EDUgrantu pořízeny, budou sloužit k praktickému i teoretickému vyučování napříč všemi obory Středního odborného učiliště v Sedlčanech: Oprava vadných drobných náhradních dílů 3D tiskem (opravený díl se vytiskne na 3D tiskárně) Výroba držáků otopných těles na 3D tiskárně Výroba dekorací pro zahradníky, kadeřníky apod. Informatika – práce s grafickými […]

Detail
Střední odborné učiliště Domažlice

Projekt předpokládá návrh a výstavbu modelového objektu, který bude napájen vlastní Off-Grid fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěm. O vytápění/chlazení objektu se bude starat tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Pro řízní všech dílčích systému bude navržena automatizace na bázi standardu KNX, která bude řídit kompletní objekt dle uživatelského nastavení. V objektu bude také navržen elektronickým zabezpečovacím […]

Detail
1 2 3 8

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset