Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.

Vyberte si na interaktivní mapě školy nebo obory, které vás zajímají.

školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem
školy s grantem
SŠ stavební a dřevozpracující

Projekt s názvem „Učíme fyziku aktivně“ se zaměřuje na rozšíření a zatraktivnění výuky fyziky. Snažíme se klást důraz na praktické úlohy měření. Žáci samostatně pracují na jednotlivých úlohách – experimentech, od sestavení elektrických obvodů přes samotné měření až po vyhodnocení výsledků. Mají tak možnost aktivně zjišťovat závislosti mezi fyzikálními veličinami nebo zkoumat příčiny a důsledky fyzikálních […]

Detail
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.

Inovace výuky prostřednictvím zavedení systému rc2000 bude mít mimořádný přínos, neboť výuka s tímto modulovým systémem je založena na reálném experimentu s podporou počítače. Reálný experiment ve srovnání s experimentem simulovaným je z pedagogického hlediska nenahraditelný, mnohonásobně zvyšuje atraktivitu a názornost výuky, což v celkovém efektu více než kompenzuje jeho vyšší finanční náročnost. Realizací projektu […]

Detail
SŠ a VOŠ, Kopřivnice, p. o.

Naše škola se řadí k moderním odborným školám zřizovaných Moravskoslezským krajem, s komplexní nabídkou polytechnického vzdělávání a s možností přestupu mezi jednotlivými obory v průběhu studia podle schopností a zájmů žáků a studentů. Díky zapojení do projektu získá naše škola čtyři robotická pracoviště s 6-ti osými kolaborativními roboty MyCobot, včetně efektorů a PC techniky pro […]

Detail
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

I zemědělci a veterináři pracují s moderními technologiemi! Využili jsme možnosti jednoduchého podání žádosti o EDUgrant. Žádosti bylo v poměrně krátkém časovém horizontu vyhověno a mohlo začít pořizování moderního vybavení Veterinární laboratoře. Pořízené pomůcky jsou určeny pro seznámení se s ovládáním a funkcemi zakoupených přístrojů, nácvik praktických dovedností a zjišťování potřebných informací. Praktickou výuku zkvalitní studentům oboru veterinářství […]

Detail
Střední průmyslová škola chemická Pardubice

V rámci EDUgrantu jsme získali sadu spektrofotometrů a výbojových trubic se zdrojem od firmy VERNIER. Cílem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností žáků s danou tématikou, která je v oboru chemie a fyziky obecně pouze teoretická. Žáci se budou moci v laboratořích fyziky přiblížit metodám měření vlnových délek v emisním spektru plynů a absorpčním spektru […]

Detail
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Všechny pomůcky, které naše škola v grantu získala, jsou tematicky spojené s monitorováním a ochranou životního prostředí. Slouží k odběru vzorků složek životního prostředí (voda, půda, vzduch) a následně pak k vybraným analýzám těchto složek přímo v místě odběru. Odběr a analýza vod: odběrová tyč s nádobkou vzorkovací láhve se stojanem přenosné kufříkové laboratoře pro […]

Detail
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Výsledkem projektu, který je realizován díky nadaci Velux a společnosti EDUteam, bude učebna vybavená s Doboty. Žáci učebních oborů naší školy budou programovat pomocí obrázků a učit se tak základy algoritmizace a programování. Žáci maturitních oborů v rámci své odbornosti pokročí od těchto jednoduchých začátků až ke složitějšímu programování v jazycích Python, C# nebo Visual […]

Detail
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394

V rámci EDUgrantu vzniknou tři stanoviště pro broušení tvarových a plošných nábytkových dílců a zhotovení konstrukčních spojů, očekáváme další posun ve vzdělání žáků naší školy ve všech oborech vzdělání, které poskytuje Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Hlavním důvodem pro zakoupení nářadí od firmy FESTOOL je jeho důmyslné provedení a kvalita zpracování […]

Detail
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec, p. o.

Pro naše žáky elektrotechnického oboru jsme využili skvělou možnost zavést do praktické výuky, pomocí moderního vzdělávacího projektu – EDUgrant, pracoviště EL Work. V rámci EDUgrantu naše škola realizovala projekt pod názvem: Elektromechanická pracoviště EL Work Pořízením čtyř EL Work elektromechanických pracovišť, vybavené podle požadavků na moderní výuku v hodinách odborného vyučování v dílnách naší školy […]

Detail
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

JSME GRAFICKÁ! Naše škola, Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace je jedinou střední školou se zastoupením všech polygrafických oborů v rámci celé České republiky. Prostřednictvím projektu vybudujeme učebnu 3D modelování, čímž studentům umožníme zhmotnit jejich kreativní návrhy z virtuální do 3D podoby. Možnost tvorby fyzických maket umožní studentům otestovat například fyzické vlastnosti (odolnost) jednotlivých konstrukcí […]

Detail
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Od pomůcek, které díky grantu naše škola získá, očekáváme především zkvalitnění výuky v oblasti moderních technologií, které mohou využít žáci našich vyučovaných  oborů. Jedná se o obory strojírenské, elektrotechnické a informační technologie. V souvislosti se zaváděním oboru technické lyceum, plánujeme využít těchto pomůcek i v rámci výuky v laboratořích. CÍLEM je vybavení pracovišť odborného výcviku […]

Detail
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, p. o.

Nové pomůcky umožní studentům osvojení kompetencí v práci s obráběcími stroji, 3D tiskem a kontroling s využitím digitálního mikroskopu. Adaptují se na propojení elektrotechnických zařízení s informačními technologiemi, práce se SW, který umožňuje nastavení strojů a parametrů výrobku. Tyto kompetence jim usnadní adaptaci na moderní technologie využívané již dnes v praxi. Technologie využijí student napříč […]

Detail
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

V rámci projektu se naše škola rozhodla pořídit termokameru- najde svoje využití ve všech na škole vyučovaných oborech. U IT žáků se použije k detekci skryté vady ve výrobcích v rámci 3D modelování, kde budou moci sledovat, jak dochází k různému zahřívání dle použitého materiálu. Při přípravě odborníků v elektro oborech oceníme termokamery při diagnostice přechodových odporů elektroinstalací […]

Detail
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Naše škola očekává, že díky těmto pomůckám dojde k modernizaci zámečnické dílny vytvořením nového svařovacího centra. Žáci se seznámí s nejmodernějšími technologiemi svařování v ochranné atmosféře, na znalost tohoto způsobu svařování je na trhu práce v současnosti kladen maximální důraz. Pomůcky budou využity pro prezentaci a výuku svařování a zhotovování zámečnických výrobků, včetně jejich propojení […]

Detail
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov

Moderní vzdělávací projekty, mezi něž patří i EDUgrant, neustále hledají způsoby, jak zlepšit učení a připravit studenty na skutečné výzvy v jejich oborech. V rámci EDUgrantu naše škola získala tzv. trhačku. Jde o zařízení používané při zkoušce materiálů ke stanovení jejich pevnosti nebo jiných mechanických vlastností. Hlavním úkolem trhačky je vytvořit deformaci nebo porušení materiálu, aby […]

Detail
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Studenti budou vytvářet projekt, kde je základem sada Arduino + Arduino OPLÁ Při využívání Arduina očekáváme, že se žáci naučí logickému myšlení a základům programování. Arduino budeme využívat v předmětu Odborný výcvik. Po programování Arduina si navrhnou, vyrobí a osadí desku plošného spoje (DPS) pro žáky vyžadovanou doplňkovou elektroniku. Při osazování DPS budou využívat pájecí […]

Detail
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Cílem projektu je zavést do výuky několik nových laboratorních prací z fotometrie, kolorimetrie a optické kontroly. V oboru technické lyceum ve fyzice budou studenti měřit především fyzikální vlastnosti světelných zdrojů (osvětlení, svítivost, průběh spekter a další). V předmětu technická měření budou studenti určovat barevné vlastnosti světla: barevnou teplotu, index podání barev a různé charakteristiky spekter. […]

Detail
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Ačkoliv je sklářství oborem tradičním, v oblasti zušlechťování a dekorace skla jsou dnes využívány moderní technologie, které usnadní často velmi časově náročnou ruční práci. Je ve společném zájmu žáků i zaměstnavatelů, aby žáci poznali tyto moderní technologie již během studia a naučili se je využívat v každodenní praxi. Díky EDUgrantu může škola pořídit pomůcky, jež […]

Detail
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, příspěvková organizace

SPŠei vzdělává v dynamicky rozvíjejících se oborech elektrotechniky a informatiky. Proto je potřeba, aby se přizpůsobila i výuka a umožnila žákům pracovat s technologiemi, se kterými se mohou setkat i v praxi. Škola tedy využila možnosti zapojit se do EDUgrantu a vybavila laboratoř pro elektrotechnická měření novými přístroji, a to digitálními 4-kanálovými osciloskopy a digitálními […]

Detail
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Vzdělávání budoucích odborníků i řemeslníků vyžaduje sledování a aplikování nových technologických trendů do výuky, které si žáci osvojí a využijí v praxi. Od technického vybavení pořízeného z EDUgrantu (termokamery a gravírovací stroje) si slibujeme zatraktivnění a zkvalitnění výuky, a to v rámci několika vyučovaných oborů a předmětů. Žáci, kteří se u nás učí ve stavo, […]

Detail
1 2 3 6

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset