Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Škola v rámci projektu získala komponenty pro výuku programování průmyslových programovatelných jednotek. Žáci budou řešit jednak vlastní programování jednotky, jednak spolupráci jednotky s periferiemi. Za důležité považujeme i zobrazování naměřených dat vhodným způsobem na průmyslových displejích. Pomůcky se budou využívat především ve 3. a 4. ročníku v předmětu Automatizace, dále v předmětu Mikropočítače, který je vyučován jako […]

Detail
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Jsme střední lesnická škola a jako škola odborná máme za cíl zajistit kvalitní odbornou výuku a poskytnout našim studentům optimální podmínky pro rozvoj odborných dovedností. Rozhodli jsme se proto vybudovat výzkumnou stanici a zahájit tak výzkumnou činnost, která bude dobrým startem pro naše studenty, ať už se po maturitě vydají na vysokou školu, nebo se […]

Detail
Střední škola technická Vysoké Mýto

Stávající učebna CNC poslouží svými prostory jako základ nové učebny. Bude dovybavena o nové chybějící moderní výrobní technologie. 3D tiskárny s příslušenstvím (vytvrzovací stanice) rozšíří naše vybavení o chybějící resinovou metodu tisku. Naši žáci si tak rozšíří dovednosti v oblasti kapalinového 3D tisku. Vytištěné práce budou podrobovat bližšímu zkoumání za pomocí mikroskopů, termokamer, trhacího zařízení […]

Detail
Střední škola automobilní Holice

V rámci projektu jsme pořídili vybavení, které nám pomůže inovovat stávající polytechnickou učebnu a rozšířit tak naše možnosti výuky i do dalších oblastí. Velkou výhodou těchto stavebnic a setů je kompaktní provedení, díky kterému je snadné využívat pomůcky i na běžných vyučovacích hodinách a tím podpořit propojení teoretických znalostí s praktickými ukázkami, což je velmi […]

Detail
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Externí učebna pro terénní výuku a badatelské aktivity V rámci projektu byly pořízeny termokamery, digitální mikroskopy, meteostanice a 3D tiskárny. Tyto pomůcky budou využity ve výuce přírodovědného, technického a odborného vzdělávání a také v rámci badatelských aktivit. Díky využití výše uvedených pomůcek dojde k propojení teoretické výuky chemie, biologie, fyziky, výpočetní techniky, zoologie, botaniky, nauky o […]

Detail
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Mobilní odborná učebna Cílem projektu je vytvoření mobilní odborné učebny, která umožní realizovat výuku předmětů z oblasti polytechnického vzdělávání i v kmenových učebnách. Tím vznikají zcela nové možnosti výuky odborných předmětů. Všechny pomůcky jsou mobilní – lehké a snadno přenosné. Mobilitě napomáhá i jednoduchost konstrukce jednotlivých prvků stavebnic a setů. Všechna témata je možné realizovat […]

Detail
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Vybavení pořízené v rámci projektu bude využíváno při výuce odborných předmětů souvisejících se stavem vnitřního mikroklimatu oborů vzdělání Technická zařízení budov (dále TZB) a Stavebnictví. Stěžejní je výuka Laboratorních cvičení, ve kterých jsou prováděna praktická měření na reálných vytápěcích a vzduchotechnických zařízeních s využitím dostupné měřicí techniky. Nově pořízená měřicí technika výrazně zkvalitní prováděná měření […]

Detail
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

V rámci projektu EDUgrant bylo pořízeno vybavení, které umožní zvýšit rozsah a kvalitu výuky odborného výcviku oboru Mechanik elektrotechnik a teoretické výuky oboru Informační technologie. Záměrem bylo rozšířit výuku o technologie a kompetence, které jsou nejen v regionu velmi žádané a kterými naše škola dosud nedisponovala. Jedná se systémy elektronické zabezpečovací techniky, docházkových systémů, kamerových […]

Detail
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p. o.

Cílem zapojení školy do projektu je zlepšit možnosti pro výuku elektrotechniky prostřednictvím stavebnic s nepájivými poli a 3D SLA tiskáren. Tyto možnosti jsme dosud neměli, přitom jde o pomůcky, jejichž názornost a použitelnost je vysoká. Stavebnice budou využívány nejen našimi studenty, ale také žáky partnerských základních škol. Pro splnění tohoto cíle jsme zvolili stavebnice Fischertechnik […]

Detail
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

V rámci projektu bude škola vybavena moderními měřícími senzory a příslušným softwarem. Začátek projektu počítá s využitím měřících čidel ve výuce fyzikálních praktik a s následným rozšiřováním. To plánujeme jak v materiální části (nákup dalších typů senzorů), tak i v části výukové (využití senzorů v rámci odborných předmětů). Díky grantu budeme mít připraven základ, na […]

Detail

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset