Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace je školou, která umožňuje studium oborů technických a uměleckých (strojírenství, informační technologie průmyslový design, grafický design a tvorba hraček a herních předmětů). O absolventy všech oborů je zájem, o čemž svědčí opakovaně získané ocenění v projektu Škola doporučená zaměstnavateli v rámci Moravskoslezského kraje. Získané znalosti a dovednosti […]

Detail
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

Našim cílem je vytvoření jednoho pracovního místa s moderním vybavením, na kterém si studenti můžou vyzkoušet práci s pneumatickým rydlem za použití mikroskopu. Díky kameře a možnosti přenesení zvětšeného obrazu na monitor, budou i případné korekce a ukázky učitele pro žáky názornější a srozumitelnější. Na ukázku práce učitele se může dívat i více studentů najednou, […]

Detail
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

Využití digitálních mikroskopů při výuce biologie, aplikované biologie, parazitologie a fytopoatologie (předmět ochrana rostlin). Mobilní digitální mikroskopy budou využity ve výuce několika biologických předmětů v rámci cvičení a praxí v terénu. Například v parazitologii lze použít pro zkoumání ektoparazitů při praktických cvičeních ve stájích, u přežvýkavců na pastvinách, případně dalších ektoparazitů, mezi něž patří např. […]

Detail
SOŠ Stříbro

Cílem projektu je na naší škole zdokonalovat naše studenty v odborných předmětech  za pomoci nejmodernějších technologií. Fotoaparáty, kamery a drony, které jsme získali v rámci rojektu, budou využity do předmětu Grafika. Studenti se s nimi naučí jak nahrát média do PC a následně je upravují. V současné chvíli studenti používají svoje pomůcky (mobilní telefony), tím vzniká […]

Detail
Střední odborné učiliště zemědělské a sužeb, Dačice, nám. Republiky 86

Cílem projektu je zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů, zejména fyziky, základů přírodních věd, odborných předmětů v teoretickém vyučování a také na odborném výcviku, naměřené údaje pak bodu sloužit jako podklad pro práci s daty v rámci matematiky a informatiky. Pořízené termokamery budou sloužit k posilování skupinové práce jak v budově školy, tak při měření v terénu. […]

Detail
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Projekt EDUgrant nám umožnil výrazné zlepšení výuky geodézie budoucích vedoucích pracovníků staveb. Geodézie je zařazena do školního vzdělávacího programu dvouletého oboru nástavbového studia Stavební provoz, v němž si absolventi tříletých stavebních oborů rozšiřují své vědomosti a připravují se na vykonání maturitní zkoušky. Z prostředků projektu bylo zakoupeno geodetické vybavení pro skupinovou práci žáků. Jedná se o teodolity, […]

Detail
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice

Naše škola je multioborová. Učíme zde 11 učebních oborů a 3 maturitní. V rámci projektu se naše škola rozhodla pořídit 2 termokamery. Uplatnění naleznou v našich stavebních oborech, kde se budou zaměřovat na zjišťování tepelných ztrát budov a navrhování řešení těchto problémů. V odborném výcviku mohou sami tyto úpravy provádět a zjistit skutečnou efektivitu zateplení. Dále […]

Detail
Střední průmyslová škola stavební Liberec

Jsme jediná střední průmyslová škola stavební v Libereckém kraji. Zajišťujeme výuku čtyřletých maturitních oborů STAVEBNICTVÍ a GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ. Díky EDUgrantu jsme získali nové totální stanice a další příslušenství (stativy, výtyčky, hranoly) nutné ke geodetickému měření. Přístroje jsou využívány při výuce předmětu Geodézie, a to hlavně při praktických cvičeních v terénu. Každý žák naší […]

Detail
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Cílem projektu je zřízení mobilní terénní laboratoře, která umožní provádět širokou škálu různých měření jak v terénu, tak samozřejmě i ve školním prostředí. Tyto pomůcky pomohou zásadně aktualizovat možnosti výuky na SŠRV Třeboň a přiblížit se standardům, které jsou v tuto chvíli využívány moderní praxí. Zavádění těchto moderních technik samozřejmě dále přispěje k celkovému zatraktivnění […]

Detail
VOŠ a SPŠE Plzeň

V rámci EDUgrantu jsme pořídili vybavení pro výuku virtuální reality, která probíhá ve všech čtyřech třídách čtvrtého ročníku oboru Informační technologie v předmětu Informační a komunikační technologie. Obsahem výuky je 3D modelování a následné využití objektů při vytváření aplikací pro VR a AR v prostředí enginu Unity. Každý rok tak využije laboratoř a její vybavení více než […]

Detail

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset