Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.

Vyberte si na interaktivní mapě školy nebo obory, které vás zajímají.

školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem
školy s grantem
Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

Prostřednictvím EDUgrantu škola zakoupila  dvě diagnostické sady pro měření hydraulických veličin. Každá sada se skládá z měřicího zařízení, různých čidel pro měření tlaku a teploty, průtokoměrů a škrtících ventilů. Pomůcky využijeme v předmětu odborný výcvik i v teoretickém vyučování pro studenty 2. a 3. ročníků, konkrétně při výuce na servisních dílnách a v předmětu zemědělské […]

Detail
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Nová učebna pro Střih zvuku – Investice do Budoucnosti Oboru Multimédia Naše škola se má dlouholetou tradici ve vzdělávání studentů v uměleckořemeslných disciplínách. Tato tradice sahá až ke konceptu baťovského školství, ve kterém vzdělávání bylo neoddělitelně spojeno s praxí. Naším cílem je udržet tuto hodnotnou tradici a poskytnout studentům vzdělání, které je okamžitě přenositelné do […]

Detail
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

Učebna diagnostiky FVE je primárně určena pro výuku žáků učebního oboru Elektrikář, bude využívána také v Odborném výcviku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a v odborných předmětech Elektrická měření, Energetika a Alternativní energie učebního oboru Elektrikář a maturitních oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika. Popis výukových činností: Žáci provedou stavbu funkční solární elektrárny, která bude sloužit k […]

Detail
Střední průmyslová škola stavební, Mělník,

V rámci EDUgrantu jsme si pořídili geodetické totální stanice (někdy jen totální stanice, dále GTS) jsou klíčovým nástrojem pro měření vzdáleností, úhlů a polohy v geodetických a topografických pracích. Ačkoli se mohou zdát složitou technikou, i středoškolští studenti mohou získat dovednosti v jejich používání. Další GTS rozšíří vybavení naší školy, a žáci tak budou moci […]

Detail
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 600/1a, p.o.

Projekt s názvem "Školní CNC gravírky a frézy v SŠTO Havířov" se zaměřuje na podporu žáků formou praktického využívání číslicově řízených a programovatelných učebních pomůcek - fréz a gravírovaček již během teoretické přípravy žáků. Žáci si tak budou moci již během teoretické přípravy ve škole ověřit správnost svých projektů a postupů, zkusit si práci na […]

Detail
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola Trutnov se zapojila do projektu EDUgrant. V zásadě všechny obory studia, které nabízíme, potřebují dobrý základ v oblasti pochopení fungování elektrických obvodů, bez kterého není možné rozvíjet svoji odbornost, zvláště pak v oborech elektrikář, elektronické počítačové systémy a slaboproudá elektrotechnika. Z prostředků tohoto projektu bylo pořízeno deset sad elektronických stavebnic Pasco. Tyto […]

Detail
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Pořízené učební pomůcky v rámci EDUgrantu umožní výuku nových trendů daných průmyslovou revolucí 4.0. A to především v automatizaci, autonomizaci, robotizaci, dálkovém průzkumu země, bezpilotních letounech, programování strojů, vyhodnocení heterogenity a potenciálu zemědělských pozemků a jejich výnosových map. V oblasti zemědělství jsou nastoleny trendy autonomních strojů, minimalizace potřebných zákroků na pozemku, využití precizního zemědělství, dálkového […]

Detail
SPŠ Chrudim

  Naše škola vzdělává v oboru strojírenství,  elektrotechniky a mechatroniky. V těchto oborech se přístroje a pracovní pomůcky dynamicky vyvíjejí, proto jsme uvítali možnost získání nových přístrojů prostřednictvím Edugrantu.  V jeho rámci jsme pořídili vybavení pracoviště elektrotechnické laboratoře novými pomůckami, mimo jiné osciloskopy či multimetry, které výrazně zkvalitní výuku z hlediska naplňování odborných kompetencí. Umožní […]

Detail
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvková organizace

Již od roku 2017 se naše škola intenzivně věnuje začlenění moderních technologií jako je 3D tisk či 3D scanning. V roce 2017 jsme se zapojili do projektu TechUP, který nám umožnil zakoupit první 3D tiskárnu Makerbot 2X. Vzhledem k možnostem, které 3D tisk nabízí pro prototypování a vytváření komponentů jsme se rozhodli v rozšiřování našeho 3D tiskového parku, protože se […]

Detail
Střední průmyslová škola Přerov

Cíle projektu: Projekt je zaměřen na rozšíření praktické výuky. Do výuky budou zaneseny nové způsoby výroby plošných spojů metodou fotocesty. Žáci budou mít možnost se naučit téměř profesionální výrobu desek plošných spojů pro prototypy. Nové přístroje umožní také vyrábět oboustranné plošné spoje včetně prokovů, jejíž výrova není jednoduchá. Začlenění do výuky: Přístroje a příslušenství budou […]

Detail
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

V letošním školním roce 2023/24 otevírá naše škola nový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 39-08-M/01 Požární ochrana. S výukou tohoto oboru je spjato pořízení mnoha nových pomůcek, rekonstrukce učebny a zajištění širší odborné způsobilosti pedagogů. Velice jsme proto uvítali možnost zapojení do projektu EDUgrant, který nám umožnil využívat mnoho pro školu  finančně náročnějších učebních pomůcek. […]

Detail
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici se aktivně zapojilo do projektu EDUgrant, který je určen středním školám pro využití nových technologií ve výuce. V rámci projektu nám bylo zapůjčeno hardwarové a softwarové vybavení pro výuku pneumatiky v odborném výcviku a pro předměty strojnictví, stroje a zařízení. Díky tomu vzniká ve strojních dílnách nová odborná […]

Detail
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

Na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, vznikne díky prostředkům získaným prostřednictvím EDUgrantu nové pracoviště 2D a 3D technologií. Nové učební pomůcky, SLS 3D tiskárna, 3D skener a laserová řezačka a gravírovačka, doplní stávající FDM 3D tiskárnu a výrazně rozšíří možnosti běžné výuky i činností v rámci odborných kroužků. Naše výuka bude zase […]

Detail
VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Výsledkem projektu bude nově vybavená učebna, která bude sloužit pro výuku odborných předmětů dřevozpracujících a strojírenských oborů. Za tímto účelem jsme pořídili 3 sady Edustrojků + 2 CNC gravírovací jednotky. Projekt umožní zvýšit podíl praktických činností ve výuce, které budou více aktivizovat žáky těchto oborů. Konečným důsledkem bude efektivnější a lepší osvojení jejich profesních dovedností. […]

Detail
SOŠ a SOU Beroun Hlinky

Ve škole jsme již dlouho neobnovovali učebny pro obor elektrikář  V loňském roce jsme zkolaudovali nově rekonstruovanou elektrolaboratoř a do této elektrolaboratoře bychom rádi bychom získali moderní vybavení pro měření, zejména multimetry, zdroje a osciloskopy. Prostory elektrolaboratoře s novými přístroji budou využívat hlavně učební obory elektrikář – všechny tři ročníky a automechanik – všechny tři […]

Detail
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice se zapojilo do projektu určeného základním a středním školám na smysluplné využívání moderních technologií EDUgrant. Z prostředků tohoto projektu byly pořízeny 3ks demonstračních panelů Metrel MA 2067. Jedná se o vynikající demonstrační a vzdělávací nástroj, který simuluje reálné podmínky v nízkonapěťových elektroinstalacích. Demonstrační deska se skládá ze všech důležitých prvků elektrických […]

Detail
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

Současný stav: Žáci učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik se učí základy technického kreslení v programu VariCad.  Technické kreslení „na papíře“ probíhá pouze v 1. ročníku jako základ pro výuku kreslení v programu VariCad v ročnících dalších.  Nakreslený výrobek žáci následně vyrobí nejdříve na 3D tiskárně – učí se používat program Prusa-Slicer. Po té, což je pro dané obory zcela zásadní a […]

Detail
Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Tři 3D tiskárny, které budou díky EDUgrantu pořízeny, budou sloužit k praktickému i teoretickému vyučování napříč všemi obory Středního odborného učiliště v Sedlčanech: Oprava vadných drobných náhradních dílů 3D tiskem (opravený díl se vytiskne na 3D tiskárně) Výroba držáků otopných těles na 3D tiskárně Výroba dekorací pro zahradníky, kadeřníky apod. Informatika – práce s grafickými […]

Detail
Střední odborné učiliště Domažlice

Projekt předpokládá návrh a výstavbu modelového objektu, který bude napájen vlastní Off-Grid fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěm. O vytápění/chlazení objektu se bude starat tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Pro řízní všech dílčích systému bude navržena automatizace na bázi standardu KNX, která bude řídit kompletní objekt dle uživatelského nastavení. V objektu bude také navržen elektronickým zabezpečovacím […]

Detail
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice

Škola Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno Vrapice poskytuje vzdělání zakončené výučním listem. Pořízené pomůcky z EDUgrantu pomohou žákům oboru vzdělání Truhlář, Zedník a Zahradník lépe se zorientovat a pochopit současné technologie v reálných provozech. 3D tiskárny a gravírovací stroj se výborně zapojují do výuky v předmětech Technologie a Výrobní zařízení. Žáci se zábavnou […]

Detail

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset