Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Modernizace veterinární laboratoře

I zemědělci a veterináři pracují s moderními technologiemi!

Využili jsme možnosti jednoduchého podání žádosti o EDUgrant. Žádosti bylo v poměrně krátkém časovém horizontu vyhověno a mohlo začít pořizování moderního vybavení Veterinární laboratoře. Pořízené pomůcky jsou určeny pro seznámení se s ovládáním a funkcemi zakoupených přístrojů, nácvik praktických dovedností a zjišťování potřebných informací. Praktickou výuku zkvalitní studentům oboru veterinářství i agropodnikání.

Zakoupená centrifuga slouží k odstředění krevního séra či plazmy, k parazitologickému vyšetření trusu, získání močového sedimentu. Vysokootáčková centrifuga pak pro stanovení hematokritu při vyšetření krve. Běžnou součástí veterinárních ordinací či laboratoří je autokláv, který se používá ke sterilizaci nástrojů. Naši studenti se díky této pomůcce naučí zásady sterilizačního procesu a správné obsluze zařízení.

Termokamerou mohou studenti pod vedením odborného pedagoga zjišťovat tlak sedla na hřbet koně, detekovat teplá/chladná místa před následnou terapií, detekovat záněty v těle zvířat, teplotu balíků sena/slámy/senáže, sledovat úniky tepla v budovách a chovatelských zařízení apod.

Naše škola je nositelem tradice v chovu koní a podpory jezdeckého sportu a oba studijní obory nabízí možnost specializace se na chov koní a jezdectví, proto jsme uvítali možnost pořízení pomůcek sloužících k péči zejména o koně. Jsou jimi magnetická deka na koně, která slouží pro potřeby výuky rehabilitace a terapie u koní, podporu tréninku koně ze země, a extenze na kopyta, která se využívá jako součást ortopedického vyšetření koní a jiných velkých zvířat či diagnostice kulhání koní.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink