SŠ stavební a dřevozpracující

Učíme fyziku aktivně

Projekt s názvem „Učíme fyziku aktivně“ se zaměřuje na rozšíření a zatraktivnění výuky fyziky.

Snažíme se klást důraz na praktické úlohy měření. Žáci samostatně pracují na jednotlivých úlohách – experimentech, od sestavení elektrických obvodů přes samotné měření až po vyhodnocení výsledků. Mají tak možnost aktivně zjišťovat závislosti mezi fyzikálními veličinami nebo zkoumat příčiny a důsledky fyzikálních jevů.

V neposlední řadě mají možnost si osvojit, potvrdit nebo vyvrátit pravdivost již nabytých znalostí.

Zpracovávání zjištěných dat skloubí matematické i jazykové znalosti a schopnost prezentovat výsledky.

V rámci EDUgrantu jsme pořídili bezdrátová čidla systému PASCO, která budou sloužit k realizaci různých laboratorních a projektových úloh, např. monitorovat parametry prostředí jako je teplota, hladina hluku, osvětlení, tlak a mnoho dalšího, dále můžeme monitorovat a sbírat data o počasí, zkoumat závislost zrychlení na ujeté dráze a mnoho dalšího.

Sady těchto čidel umožní pracovat na stejných projektech více skupinám žáků najednou.

Všechny tyto znalosti a dovednosti si budou upevňovat žáci 1. a 2. ročníků maturitních i učebních oborů.

Postupně bychom rádi tyto pomůcky zapojili i do dalších odborných předmětů, nebo třeba i matematiky, kde jistě také najdou své uplatnění.

 

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink