Grant pro základní školy

Pokud máte zájem o bezplatnou návštěvu EDUbusu na vaší škole i se seminářem pro vybrané učitele, tak se neváhejte přihlásit.

Co škola získá?

Návštěvu EDUbusu ve vaší škole. Návštěva se skládá ze dvou částí.
První část - dopolední programy pro žáky. V rámci tohoto bloku si vyberete z nabídky programů pro žáky na stránkách edubus.cz zaměřený na oblast, kterou chce škola rozvíjet.
Druhá část - odpolední blok pro učitele. Obsah setkání se přízpůsobí svým rozsahem i svým zaměřením požadavkům školy. 
EDUBUS.CZ

Pro koho je grant určen ?

Grant je určen pro školy, které uvažují o zavedení moderních pomůcek do výuky. V dopoledních hodinách ve vaší škole zrealizujeme ukázkové hodiny s vybranými pomůckami s vašimi žáky. Na tyto hodiny navazuje setkání s učiteli školy, kteří se chtějí nejen dozvědět podrobnější informace, ale také si chtějí vše v klidu vyzkoušet ve špičkově vybavené polytechnické laboratoři.

Grant je určen pouze pro školy, které chtějí vyzkoušet nové pomůcky, případně nové metody!
Pro koho je grant určen
Výstup grantu

Výstup

Učitelé získají informace, jaké technologie je možné využívat, a co všechno zahrnuje zavedení moderních pomůcek do výuky. Předpokládáme, že škola získá jasnou představu o náročnosti celého procesu. Projekt je prioritně cílen na pedagogy školy.

Podmínky udělení grantu

Grant je určen pro omezený počet škol. Přidělení grantu je realizováno na základě vyplněné žádosti, v níž škola definuje oblast, kterou chce v rámci svých priorit rozvíjet na své škole. Podmínkou návštěvy EDUbusu na vaší škole je účast učitelů na odpoledním semináři. Účastní se minimálně 3 učitelé a jeden zástupce vedení školy. Rozsah odpoledního semináře si definujete v žádosti o udělení grantu.
Podmínky udělení grantu

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset