Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Spektrofotometrie ve fyzice na SPŠCH Pardubice

V rámci EDUgrantu jsme získali sadu spektrofotometrů a výbojových trubic se zdrojem od firmy VERNIER. Cílem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností žáků s danou tématikou, která je v oboru chemie a fyziky obecně pouze teoretická.

Žáci se budou moci v laboratořích fyziky přiblížit metodám měření vlnových délek v emisním spektru plynů a absorpčním spektru kapalin. Díky čemuž, jsou schopni určit chemické prvky v plynném a kapalném vzorku z analýzy jeho spektra, společně i s možností určení koncentrace roztoků kapalin. Dále také obecně rozšíří svoje znalosti optiky a fyziky atomu, společně se schopností zpracování údajů z měření.

Díky výrobkům od firmy Vernier je možné získat data rychle, přesně a snadno ve školním prostředí. Vše probíhá s využitím počítače a měřícího zařízení, kde se data v reálném čase zanáší do grafů a tabulkových hodnot nejenom přes USB, ale i výhodně přes Bluetooth bezdrátově. Data je následně možné detailně analyzovat a zapracovat do protokolů z měření.

Jedním z hlavních důvodů zvolení spektrofotometrů byla skutečnost, že v praxi žáci budou po vystudování ve firmách se zaměřením na náš obor vystavení s velkou pravděpodobností podobných měřících zařízením a je tedy vhodné, aby na ně byli již na střední škole připravováni.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink