Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Podpora odborného vzdělávání na SOŠ a SOU Milevsko

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko, Čs. armády 777 poskytuje vzdělání v 11 oborech pro zájemce v oblasti strojírenství, zemědělství, stravovací služby a zpracování dřeva.

Pořízené pomůcky z EDUgrantu pomohou žákům oboru vzdělání Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských strojů .

3D tiskárny budou zapojeny do výuky v předmětech Tecnická dokumentace, Technologie oprav, Mechanizační prostředky a  Výrobní zařízení. Konkrétním využitím bude práce s grafickými programy, základy programování (pro práci s 3D skenerem a 3D tiskárnou), dale oprava vadných drobných náhradních dílů 3D tiskem. Žáci se zábavnou formou učí principy fungování a ovládání těchto technologií, které budou později potřebovat k úspěšnému uplatnění na trhu práce.

Digitální mikroskopy se perfektně uplatňují v předmětu Materiály, kde žáci mohou reálně sledovat stavby a struktury materiálů a lépe pochopit souvislosti s tím spojené.

Vzhledem k tomu, že v současné době  žádnou 3D tiskárnou ani digitálním mikroskopem ve škole nediponujeme, vidíme v pořízení těchto pomůcek smysluplné využití inovativních moderních technologií ve výuce a v praxi, v rozšiřování kompetencí žáků a větší atraktivitě technických oborů.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink