Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, p. o.

Rozvoj kompetencí v oblasti digitalizace a zapojení IT v praxi řemeslných oborů

Nové pomůcky umožní studentům osvojení kompetencí v práci s obráběcími stroji, 3D tiskem a kontroling s využitím digitálního mikroskopu. Adaptují se na propojení elektrotechnických zařízení s informačními technologiemi, práce se SW, který umožňuje nastavení strojů a parametrů výrobku. Tyto kompetence jim usnadní adaptaci na moderní technologie využívané již dnes v praxi. Technologie využijí student napříč většinou oborů vzdělávání např. Instalatér, Zedník, Strojní mechanik a Obráběč kovů celkem v osmi třídách.

Využití 3D tiskáren ve strojírenských a stavebních oborech vzdělávání

Dvě 3D tiskárny, které budou díky EDUgrantu pořízeny, budou sloužit k praktickému i teoretickému vyučování napříč všemi obory Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně.:

  • Oprava vadných drobných náhradních dílů 3D tiskem (opravený díl se vytiskne na 3D tiskárně)
  • Výroba názorných pomůcek do výuky na 3D tiskárně
  • Informatika – práce s grafickými programy, základy programování (pro práci s 3D skenerem a 3D tiskárnou)

Přínosy 3D tiskáren pro výuku vidíme ve smysluplném využití inovativních moderních technologií ve výuce a v praxi, v rozšiřování kompetencí žáků a větší atraktivitě technických oborů.

Gravírovací stroj se výborně zapojí do výuky v předmětech Technologie a Strojnictví a Technické kreslení. Žáci se zábavnou formou učí principy fungování a ovládání těchto technologií, které budou později potřebovat k úspěšnému uplatnění na trhu práce.

Digitální mikroskopy se perfektně uplatňují v předmětu Materiály a Fyzika, kde žáci mohou reálně sledovat stavby a struktury materiálů a lépe pochopit souvislosti s tím spojené. V odborném výcviku využijí možnost sledovat výsledný obrobený povrch obrobku.

Termokamera se využije v předmětu fyzika a v odborném výcviku v oblasti obrábění, kdy je možno sledovat tepelné změny materiálu během řezného procesu. Žák vnímá díky termokameře následnou provázanost tepelného zatížení se změnou struktury povrchu viz digitální mikroskop.

EDUstrojky jsou pak perfektním pomocníkem pro bezpečný nácvik pracovních návyků při práci na obráběcích strojích. Využívají se v předmětech Technologie a Odborný výcvik. Žáci zábavnou formou zvládnou fungování stroje, bezpečnost práce a způsoby obrábění, což jim výrazně usnadňuje pozdější práci na skutečných obráběcích strojích. Demonstrace technologie přímo v hodinách etické části výuky. Získají lepší představu obráběcího procesu na modelovém obrobku. (silon, dřevo)

Soustruh UNIMAT MLStolní soustruh umožní vyučujícímu v hodinách Technologie a Strojírenství demonstrativně předvést technologické postupy práce na stroji. Soustruh žákům umožní lepší teoretickou přípravu pro následné praktické zapojení.

NotebookNezbytná technika související s obsluhou digitálních učebních pomůcek zejména pro 3D tisk a gravírovací stroj.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink