Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Praktické monitorování složek životního prostředí

Všechny pomůcky, které naše škola v grantu získala, jsou tematicky spojené s monitorováním a ochranou životního prostředí. Slouží k odběru vzorků složek životního prostředí (voda, půda, vzduch) a následně pak k vybraným analýzám těchto složek přímo v místě odběru.

Odběr a analýza vod:

  • odběrová tyč s nádobkou
  • vzorkovací láhve se stojanem
  • přenosné kufříkové laboratoře pro analýzu vod v terénu
  • Secchiho disk s lankem pro zjišťování průhlednosti vod

Odběr a analýza půd:

  • žlábkový vrták s kladivem a špachtlí
  • přenosné kufříkové laboratoře pro analýzu půd v terénu

Odběr a analýza vzduchu:

  • multifunkční měřicí přístroj (teplota, vlhkost, rychlost proudění a množství vzduchu; dále možnost měřit intenzitu osvětlení a hluk v okolním prostředí)

Pomůcky budou využívat nejčastěji žáci oboru Aplikovaná chemie se zaměřením Ochrana životního prostředí, a to ve čtvrtém ročníku. Ti využijí pomůcky především v rámci předmětu aplikované monitorování (což jsou vlastně praktická laboratorní cvičení), kdy budou provádět praktické odběry i analýzy vzorků vod, půd či vzduchu např. v okolí školy. Dané pomůcky a jejich použití jsou pro ně ideálním navazujícím doplňkem na teoretickou výuku v předmětu monitorování životního prostředí.

Rovněž se najde uplatnění pomůcek i pro žáky jiných zaměření oboru Aplikovaná chemie (Analytická chemie, Farmaceutické substance, Chemická technologie). Zde se nabízí využití pomůcek v rámci předmětu Analytická chemie ve druhém nebo čtvrtém ročníku, a to opět do laboratorních cvičení. Opět budou pomůcky ideálním doplňkem prozatím teoretických informací o odběru vzorků či analýzách v místě odběru.

Dále budou pomůcky využívány při ekologicko-biologických exkurzích žáků oborů Aplikovaná chemie a Přírodovědné lyceum. Zde půjde o přesah do předmětu ekologie a biologie a rovněž do předmětu člověk a prostředí.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink