SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Edupodcast

Cílem realizace projektu Edupodcast je vytvoření zvukového studia. To bude sloužit při výuce editace zvuku a bude trvalou součástí vzdělávacího procesu dle školního vzdělavacího programu školy. Cílovou skupinou jsou žáci 3. ročníku studijního oboru Informační technologie. Studenti tohoto oboru se ve třetím ročníku profilují ve dvou specializacích. První specializace je směřována na programování a vývoj aplikací a druhá specializace na digitální média a grafický marketing. Projekt je cílen na specializaci II, předmět Multimédia. Součástí realizace byla nezbytná úprava prostoru určeného k realizaci (drobné stavební úpravy, podlahová krytina, odhlučnění a nábytek) a zajištění počítačových sestav a softwarového vybavení. Realizace projektu Edupodcast umožnila škole kvalitativní posun ve výuce předmětu Multimédia. Výstupem projektu je pravidelná a systematická tvorba výukových audio materiálů. V součinnosti s předsedy předmětových komisí vytváří studenti pod vedením vyučujícího předmětu Multimédia zvukové podcasty, které ostatním studentům školy slouží jako audio učebnice. Předseda dané předmětové komise ve spolupráci s řadovými učiteli připraví podklady pro zvukovou nahrávku. Studenti pod vedením vyučujícího v rámci vyučovacího předmětu Multimédia připravený text namluví, nahrávku digitálně upraví a vyexportují. Projekt počítá s vytvořením minimálně jedné sady podcastů z jednoho předmětu za každý školní rok. Projekt počítá také s vytvářením podcastů i z dalších aktivit školy jako jsou sportovní kurzy, maturitní plesy či s publikováním názorů a příspěvků studentů a učitelů.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink