Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

Digitalizace výuky stavo oborů Masarykovy střední školy

Cílem projektu je využití zakoupených pomůcek k modernizaci výuky oboru Stavebnictví – pozemní stavby. Z projektu byly pořízeny dvě totální stanice GEO FENNEL FTD, rotační laser a velkoformátový plotr. Pomůcky budou využívány pravidelně v průběhu celého roku. Společným jmenovatelem využití pomůcek je digitalizace výuky stavo oborů, ale také ostatních technických oborů školy.

Totální stanice GEO FENNEL FTD je zeměměřický přístroj pro měření a registraci měřených hodnot vodorovných úhlů, výškových úhlů, vzdáleností a jejich přepočet na pravoúhlé souřadnice. Měřené hodnoty jsou přenášeny do počítače k dalšímu zpracování a využití. Zařízení posune zejména obor Stavebnictví, nahradí stávající teodolity, které již nevyhovují. Žáci tak mohou používat k zaměřování prostorových souřadnic přístroje, s kterými se pak následně setkají v praxi.

Rotační laser bude využíván v hodinách geodézie především pro měření či vytyčování vodorovné, skloněné i svislé roviny a to nejen při pracích v interiéru, ale také při výuce v terénu.

Maturitní obor Stavebnictví potřebuje studentům zajistit tištění velkoformátových konstrukčních projektů. Stávající tiskárny jsou v mnoha případech již nevyhovující. Žáci budou zařízení běžně používat a využívat. Tiskárnu mohou navíc využít také další technické obory, zejména Nábytkářská a dřevařská výroba.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink