Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.

Vyberte si na interaktivní mapě školy nebo obory, které vás zajímají.

školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem
školy s grantem
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Mobilní odborná učebna Cílem projektu je vytvoření mobilní odborné učebny, která umožní realizovat výuku předmětů z oblasti polytechnického vzdělávání i v kmenových učebnách. Tím vznikají zcela nové možnosti výuky odborných předmětů. Všechny pomůcky jsou mobilní – lehké a snadno přenosné. Mobilitě napomáhá i jednoduchost konstrukce jednotlivých prvků stavebnic a setů. Všechna témata je možné realizovat […]

Detail
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Vybavení pořízené v rámci projektu bude využíváno při výuce odborných předmětů souvisejících se stavem vnitřního mikroklimatu oborů vzdělání Technická zařízení budov (dále TZB) a Stavebnictví. Stěžejní je výuka Laboratorních cvičení, ve kterých jsou prováděna praktická měření na reálných vytápěcích a vzduchotechnických zařízeních s využitím dostupné měřicí techniky. Nově pořízená měřicí technika výrazně zkvalitní prováděná měření […]

Detail
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

V rámci projektu EDUgrant bylo pořízeno vybavení, které umožní zvýšit rozsah a kvalitu výuky odborného výcviku oboru Mechanik elektrotechnik a teoretické výuky oboru Informační technologie. Záměrem bylo rozšířit výuku o technologie a kompetence, které jsou nejen v regionu velmi žádané a kterými naše škola dosud nedisponovala. Jedná se systémy elektronické zabezpečovací techniky, docházkových systémů, kamerových […]

Detail
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p. o.

Cílem zapojení školy do projektu je zlepšit možnosti pro výuku elektrotechniky prostřednictvím stavebnic s nepájivými poli a 3D SLA tiskáren. Tyto možnosti jsme dosud neměli, přitom jde o pomůcky, jejichž názornost a použitelnost je vysoká. Stavebnice budou využívány nejen našimi studenty, ale také žáky partnerských základních škol. Pro splnění tohoto cíle jsme zvolili stavebnice Fischertechnik […]

Detail
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

V rámci projektu bude škola vybavena moderními měřícími senzory a příslušným softwarem. Začátek projektu počítá s využitím měřících čidel ve výuce fyzikálních praktik a s následným rozšiřováním. To plánujeme jak v materiální části (nákup dalších typů senzorů), tak i v části výukové (využití senzorů v rámci odborných předmětů). Díky grantu budeme mít připraven základ, na […]

Detail
Gymnázium a Obchodní akademie Stříbro

V rámci projektu "Podívej se termokamerou na ..." budou žáci obchodní akademie a gymnázia aktivně využívat termovize ve výuce v rámci přírodovědného a technického vzdělávání a také v rámci badatelských volnočasových aktivit žáků. Díky využití termovizí při laboratorních a terénních měřeních, realizaci experimentů a žákovských projektů dochází k propojení teoretické výuky fyziky, chemie a biologie […]

Detail
Střední průmyslová škola Jeseník

SPŠ Jeseník Technické vybavení učebny robotiky Pomůcky zakoupené v rámci projektu slouží k HW vybavení učebny robotiky a jsou určeny pro 22 žáků, kdy se počítá se skupinovou prací dvou žáků na jednu sadu pomůcek (PC + robotická sada). Primárně jsou pomůcky určeny pro výuku v oboru Informační technologie První ročník předmět robotika (celkem 2h […]

Detail
Smíchovská střední průmyslová škola

Smíchovská střední průmyslová škola se snaží nejen naučit své studenty, jak používat nejnovější trendy v technice, ale i jak tyto nabyté vědomosti a dovednosti předat dál, a to ve formě workshopů pro základní školy. S novým měřícím systém začíná kompletní inovace zázemí Interaktivního vědeckého centra (IVC), které vzniklo na SSPŠ. Dnes je její základnou fyzikální […]

Detail

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset