Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100

Ve škole se podporou projektu zřizuje nové pracoviště vybavené 3D tiskárnami a 3D skenerem. Pracoviště je určeno pro individuální a výukové projekty žáků především technických oborů Strojírenství a Informační technologie. Využití najde i pro podporu přírodovědného vzdělávání při tvorbě 3D pomůcek - modelování biologických objektů a modelů molekul pro výuku chemie, biologie a výuku veterinárních […]

Detail
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn

Jsme Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Horšovském Týně. Naše žáky vedeme k uplatňování získaných dovedností v praxi, výuka některých oborů probíhá na školním hospodářství v Horšově, kde vzděláváme obory Agropodnikání, Zemědělec-farmář a Opravář zemědělských strojů. Žáci si zde mohou prakticky vyzkoušet veškeré činnosti zemědělské výroby. Náš projekt zrealizujeme s žáky v oboru Agropodnikání […]

Detail
SOŠ a SOU Kaplice

Díky tomuto projektu si zařizujeme digitální dílnu, ve které žáci zúročí své znalosti a dovednosti z odborných předmětů napříč všemi obory jak na SOU tak na SOŠ. Pomůcky budou využívány v předmětech Technické kreslení, Strojírenské technologie, Elektrotechnika a  Informatika. Digitální pomůcky budou využity ke zvýšení názornosti výuky zaměřené na práci s výkresy, strojně technickými daty, […]

Detail
Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Na Středním odborném učilišti Hluboš cíleně pracujeme na modernizaci výuky a systematicky zavádíme inovativní prvky do vzdělávání. Jedním z nich je i výuka CNC programování, kde připravujeme naše žáky na budoucí povolání. U našich žáků je praxe stejně důležitá jako teorie. Naším cílem je vytvořit vzdělávací systém, kde si žáci mohou své teoretické vědomosti vyzkoušet […]

Detail
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Škola nabízí střední i vyšší odborné vzdělání ve třech základních zaměřeních stavebnictví – dopravním, pozemním (architektura) a vodohospodářském; navíc i vyučení v oborech instalatér, truhlář, vodař a zedník. Cílem našeho projektu je vybavit laboratoř betonu a mechaniky zemin moderním zkušebním zařízením, které žáci při svém studiu poznají a vyzkouší si s ním pracovat. Pro žáky […]

Detail
Integrovaná střední škola automobilní Brno

Integrovaná střední škola automobilní Brno patří mezi největší odborné školy v Jihomoravském kraji. Díky projektu Edugrant můžeme zlepšit kvalitu výuky v předmětech Elektronika a Elektrické měření pro obor Autotronik a Autotronik nástavba. Naše škola získala notebooky, programovací jednotky PASCO a bezdrátové senzory napětí. Tyto pomůcky nám pomůžou při vysvětlování logických funkcí používané v digitálních obvodech a hlavně […]

Detail
TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

Motto naší školy je: Škola, která ti otevře dveře do světa. Všechny naše obory jsou s výrazně rozšířenou výukou cizích jazyků a reagují na měnícími se požadavky trhu práce i měnící se technologický rozvoj. Škola nabízí obory s perspektivním uplatněním. Poskytujeme moderní odborné vzdělání, stavíme na individuálním přístupu, podporujeme žáky v jejich osobním i odborném […]

Detail
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky Hradec Králové

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky (zkráceně Kyberna) je jedna z předních počítačových škol v republice. Naše absolventy najdete dnes už téměř všude - někdo dělá programátora v Googlu, někdo designéra pro Lego nebo kameramana na Primě… Proto, abychom neztráceli kontakt s nejmodernějšími technologiemi, tak jsme se zapojili do EDUgrantu. Získali jsme pomůcky […]

Detail
Střední škola polytechnická České Budějovice

Střední škola polytechnická v Českých Budějovicích skýtá mnoho oborů učebních zakončených výučním listem i čtyřletých maturitních oborů. Cílem školy je budovat své postavení významné střední školy, která je moderní, otevřená novým podnětům a přispívá k rozvoji stavebnictví na jihu Čech. A právě otevřenost novým podnětům nás iniciovala k požádání o získání Grantu pro střední odborné školy […]

Detail
Střední škola řemesel, Šumperk

U nás na Střední škole řemesel, Šumperk cíleně pracujeme na modernizaci výuky a systematicky zavádíme inovativní prvky do vzdělávání. Jedním z nich je i výuka robotiky a 3D technologií. Tu zahajujeme ve spolupráci s centrem EDUTEAM od nového školního roku 2022/2023 pilotně pro žáky elektro oborů. Výuka bude probíhat v prvních dvou ročnících formou projektového […]

Detail

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset