Střední školy

Seznamte se blíže s projekty podpořených škol a inspirujte se pro tvorbu vlastních projektů využívajících moderní technologie.

Vyberte si na interaktivní mapě školy nebo obory, které vás zajímají.

školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem a hotovými výstupy
školy s grantem
školy s grantem
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

Současný stav: Žáci učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik se učí základy technického kreslení v programu VariCad.  Technické kreslení „na papíře“ probíhá pouze v 1. ročníku jako základ pro výuku kreslení v programu VariCad v ročnících dalších.  Nakreslený výrobek žáci následně vyrobí nejdříve na 3D tiskárně – učí se používat program Prusa-Slicer. Po té, což je pro dané obory zcela zásadní a […]

Detail
Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Tři 3D tiskárny, které budou díky EDUgrantu pořízeny, budou sloužit k praktickému i teoretickému vyučování napříč všemi obory Středního odborného učiliště v Sedlčanech: Oprava vadných drobných náhradních dílů 3D tiskem (opravený díl se vytiskne na 3D tiskárně) Výroba držáků otopných těles na 3D tiskárně Výroba dekorací pro zahradníky, kadeřníky apod. Informatika – práce s grafickými […]

Detail
Střední odborné učiliště Domažlice - Stod

Projekt předpokládá návrh a výstavbu modelového objektu, který bude napájen vlastní Off-Grid fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěm. O vytápění/chlazení objektu se bude starat tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Pro řízní všech dílčích systému bude navržena automatizace na bázi standardu KNX, která bude řídit kompletní objekt dle uživatelského nastavení. V objektu bude také navržen elektronickým zabezpečovacím […]

Detail
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice

Škola Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno Vrapice poskytuje vzdělání zakončené výučním listem. Pořízené pomůcky z EDUgrantu pomohou žákům oboru vzdělání Truhlář, Zedník a Zahradník lépe se zorientovat a pochopit současné technologie v reálných provozech. 3D tiskárny a gravírovací stroj se výborně zapojují do výuky v předmětech Technologie a Výrobní zařízení. Žáci se zábavnou […]

Detail
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň

Od využívání pomůcek (Programovatelná sada Micro:bit) si slibujeme větší názornost a příležitost věnovat se ve výuce řešení praktických problémů. Žáci získají základní představu o tom, jak využít elektroniku napříč obory souvisejícími se stavebnictvím. Tato zkušenost a znalost je přínosná například v rámci tzv. chytrých domácností. Žáci si rozšíří povědomí o možnostech automatického ovládání vybavení domácnosti. […]

Detail
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Účelem finanční podpory prostřednictvím EDUgrantu je nákup učebních pomůcek (výukové panely UNO VOLTA) pro žáky maturitních a učebních oborů, ve kterých se učí zaměření na průmyslovou automatizaci a mikroprocesorovou techniku. Pomůcky budou sloužit k získání většího všeobecného přehledu o stavbě, programování, zprovozňování a hlavně o servisu automatizačních prostředků (snímače, regulátory, akční členy). Pomůcka je určena […]

Detail
VOŠ, SŠ, COP, Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Naše škola zajišťuje výuku nejen v technických oborech, ale výuka strojírenských oborů má u nás dlouholetou tradici, podporujeme zavádění inovací do výuky, sledujeme technický pokrok a nové technologie v daném oboru a důležitým faktorem jsou pro nás i požadavky trhu práce a interakce s firmami. Snažíme se naši školu a její vybavení rozšiřovat o moderní stroje a […]

Detail
Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Snažíme se ve výuce využívat moderní metody, postupy, formy a didaktické pomůcky. Využíváme 3D tisk, žáci nástavbového studia ovládají program Autocad a Autodesk Inventor. Právě pro žáky tohoto […]

Detail
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Cílem projektu je vybavení učeben 3D technologií pomůckami, které slouží výhradně k rozvoji praktické výuky na jedné z našich tří škol, a to na Střední průmyslové škole oboru strojírenství. Všechny plánované pomůcky jsou určeny pro zaměření 3D modelování. Toto nové zaměření podporuje současný trend digitalizace v nově vznikajícím směru – Společnost 4.0 pomocí procesu Vzdělávání […]

Detail
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice

Naše odborná škola v Českých Budějovicích se zaměřuje především na výuku odborných technických předmětů. Aktuálně disponujeme moderním technickým a softwarovým vybavením z oblasti CAD/CAM, specializovanou učebnou na virtuální realitu a CNC stroji. V této návaznosti škole chybí vybavení v podobě 3D skeneru, který by umožňoval nasnímání složitějších dílů a přenos dat pro zpracování v příslušném […]

Detail
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Cílem projektu je posílit laboratorní praktika ve výuce fyziky (především elektřina a elektrické obvody). Díky novým elektrickým zdrojům, multimetrům, digitálním senzorům, žákovským stavebnicím a dalšímu vybavení a pracovitému fyzikáři si studenti mohou ověřit, zda Kirchhoffovy zákony skutečně platí, vidí, jak skutečně funguje termistor, dioda, kondenzátor, další elektrotechnické součástky. Vybavení jsme doplnili softwarem od firmy Pasco, […]

Detail
SPŠE a VOŠ Pardubice

Projekt EDUgrant naší škole umožnil výrazné zlepšení výuky v oblasti elektrotechnických měření, elektroniky a diagnostiky číslicových systémů. Z prostředků projektu bylo zakoupeno nové moderní měřicí vybavení pro skupinovou práci žáků. Byly pořízeny nové napájecí zdroje, digitální dvoukanálový osciloskop s funkcí logického analyzátoru, RLC dekády a další nové digitální měřicí přístroje. Všechny tyto přístroje jsou pravidelně využívány […]

Detail
Stření odborné učiliště, Lišov

Naše škola "Střední odborné učiliště, Lišov" zajišťuje vzdělávání převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují individuální přístup a konkrétní ukázku.  Snažíme se ve výuce využívat moderní metody, postupy, formy a prostředky, speciální učebnice a didaktické pomůcky. Proto nás zaujaly výukové EDU strojky (soustruh, pilka a vrtačka), které nabízejí bezpečné seznámení s problematikou obrábění […]

Detail
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace je školou, která umožňuje studium oborů technických a uměleckých (strojírenství, informační technologie průmyslový design, grafický design a tvorba hraček a herních předmětů). O absolventy všech oborů je zájem, o čemž svědčí opakovaně získané ocenění v projektu Škola doporučená zaměstnavateli v rámci Moravskoslezského kraje. Získané znalosti a dovednosti […]

Detail
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

Naším cílem je vytvoření jednoho pracovního místa s moderním vybavením, na kterém si studenti můžou vyzkoušet práci s pneumatickým rydlem za použití mikroskopu. Díky kameře a možnosti přenesení zvětšeného obrazu na monitor, budou i případné korekce a ukázky učitele pro žáky názornější a srozumitelnější. Na ukázku práce učitele se může dívat i více studentů najednou, […]

Detail
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

Využití digitálních mikroskopů při výuce biologie, aplikované biologie, parazitologie a fytopoatologie (předmět ochrana rostlin). Mobilní digitální mikroskopy budou využity ve výuce několika biologických předmětů v rámci cvičení a praxí v terénu. Například v parazitologii lze použít pro zkoumání ektoparazitů při praktických cvičeních ve stájích, u přežvýkavců na pastvinách, případně dalších ektoparazitů, mezi něž patří např. […]

Detail
SOŠ Stříbro

Cílem projektu je na naší škole zdokonalovat naše studenty v odborných předmětech  za pomoci nejmodernějších technologií. Fotoaparáty, kamery a drony, které jsme získali v rámci rojektu, budou využity do předmětu Grafika. Studenti se s nimi naučí jak nahrát média do PC a následně je upravují. V současné chvíli studenti používají svoje pomůcky (mobilní telefony), tím vzniká […]

Detail
Střední odborné učiliště zemědělské a sužeb, Dačice, nám. Republiky 86

Cílem projektu je zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů, zejména fyziky, základů přírodních věd, odborných předmětů v teoretickém vyučování a také na odborném výcviku, naměřené údaje pak bodu sloužit jako podklad pro práci s daty v rámci matematiky a informatiky. Pořízené termokamery budou sloužit k posilování skupinové práce jak v budově školy, tak při měření v terénu. […]

Detail
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Projekt EDUgrant nám umožnil výrazné zlepšení výuky geodézie budoucích vedoucích pracovníků staveb. Geodézie je zařazena do školního vzdělávacího programu dvouletého oboru nástavbového studia Stavební provoz, v němž si absolventi tříletých stavebních oborů rozšiřují své vědomosti a připravují se na vykonání maturitní zkoušky. Z prostředků projektu bylo zakoupeno geodetické vybavení pro skupinovou práci žáků. Jedná se o teodolity, […]

Detail
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice

Naše škola je multioborová. Učíme zde 11 učebních oborů a 3 maturitní. V rámci projektu se naše škola rozhodla pořídit 2 termokamery. Uplatnění naleznou v našich stavebních oborech, kde se budou zaměřovat na zjišťování tepelných ztrát budov a navrhování řešení těchto problémů. V odborném výcviku mohou sami tyto úpravy provádět a zjistit skutečnou efektivitu zateplení. Dále […]

Detail

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset