Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Robotika se stavebnicemi VEX

Robotické stavebnice VEX získané v rámci projetu EDUgrant budou využity zejména ve výuce maturitního oboru: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, vazba na ŠVP Operátor CNC strojů, a to ve 2., 3 a 4. ročníku v předmětech výuky: Automatizace obráběcích strojů, Laboratorní cvičení a Technická mechanika.

Jedná se o předměty výuky, které se zabývají programováním, algoritmizací, mechatronikou a robotikou v návaznosti na průmyslové strojírenství.

Cílem projektu je posílit praktickou výuku robotiky v daných předmětech, zatraktivnit ji pro studenty, rozšířit jim odborné kompetence, které jim umožní snadnější přestup ze vzdělávacího procesu do procesu pracovního, praktickou výuku rozvíjet v souladu s požadavky a trendy výrobních podniků, tak aby absolvent byl připraven v kvalitě potřebné pro současný pracovní trh. Stavebnice VEX pomohou názorným a poutavějším způsobem studentům lépe porozumět základům automatického řízení, řídicím systémům, mechatronice a elektronice.

Stavebnice VEX budou rovněž základem nově budované odborné učebny robotiky, která bude těžištěm odborného zázemí pro výuku maturitního oboru ve vazbě na ŠvP “Průmyslová robotika”, RVP 23-41-M/01 Strojírenství, který připravuje škola k otevření od školního roku 2025/2026. Stavebnice VEX budou dále využity v rámci tematických projektových akcí školy v oboru Strojírenství, které se věnují blokovému programování či se zaměřují na rozvoj konstrukčních dovedností studentů.

 

 

 

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink