Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

UČEBNA AUTOMATIZACE

Účelem finanční podpory prostřednictvím EDUgrantu je nákup učebních pomůcek (výukové panely UNO VOLTA) pro žáky maturitních a učebních oborů, ve kterých se učí zaměření na průmyslovou automatizaci a mikroprocesorovou techniku.
Pomůcky budou sloužit k získání většího všeobecného přehledu o stavbě, programování, zprovozňování a hlavně o servisu automatizačních prostředků (snímače, regulátory, akční členy).
Pomůcka je určena pro obory:
- Mechanik elektrotechnik zaměření na elektronická zařízení
- Mechanik elektrotechnik zaměření na silnoproudá zařízení
- Provozní elektrotechnika
Očekávaný přínos v těchto oborech:
Žáci budou mít povědomí o funkčnosti automatického provozu, který je v dnešní době nahrazován robotizací (průmysl 4.0). Žáci budou mít přehled o automatizaci, která se stává běžnou součástí našich domovů a běžného života a je odvozena z průmyslové technologie, tedy o IoT (internet věcí – mikroprocesorová technika).
- Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Očekávaný přínos v tomto oboru:
Měření a regulace v budovách – ovládání kotelny, tepelných čerpadel, klimatizace (chlazení a vytápění).
Zapůjčené učební pomůcky budou sloužit žákům k ověření teoretických znalostí a následné implementace v rámci praktických dovedností v rámci výuky.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink