Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

Zkvalitnění výuky obsluhy CNC na odborného výcviku učebního oboru obráběč kovů - "www.skolalipa.cz“

Současný stav: Žáci učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik se učí základy technického kreslení v programu VariCad.  Technické kreslení „na papíře“ probíhá pouze v 1. ročníku jako základ pro výuku kreslení v programu VariCad v ročnících dalších.  Nakreslený výrobek žáci následně vyrobí nejdříve na 3D tiskárně – učí se používat program Prusa-Slicer.
Po té, což je pro dané obory zcela zásadní a to s ohledem na budoucí uplatnění žáků těchto učebních oborů, nakreslený výrobek vyrobí na školním CNC. V této fázi se učí programovat CNC pomocí programu SprutCAM. V současné době však je však náročnost výuky omezená tím, že školní CNC má pouze 3 osy. Lze tak kreslit a následně vyrábět na CNC pouze jednodušší výrobky – strojní součástky. Výuka na odborném výcviku musí být vedena vždy prakticky. Žáci musí vždy to, co nakreslí také vyrobit – tak jako v reálném pracovním životě. 

Očekávání: 
Rozšíření našeho školního CNC o další osy zásadně zvýší kvalitu výuku na odborném výcviku u oborů obráběč kovů a strojní mechanik.  Žáci se v rámci odborného výcviku 2., 3. ročníků oboru obráběč kovů zcela nově a především prakticky seznámí s výrobou složitých strojních součástek, které se nedají bez současného polohování všech pěti os na našem školním CNC vyrobit.  Žáci tak budou díky finanční podpoře EDUgrant po absolvování školy vstupovat do firem s dovednostmi, které jsou firmami žádané. 

Výuka na odborném výcviku u oboru obráběč kovů se tedy rozšíří o následující dovednosti.  Nově pořízené učební pomůcky budou využity k rozšíření kinematiky pohybů stroje frézky FCM22CNC o azimut a elevaci polohování upnutého obrobku. Na tomto stroji si žák prakticky odzkouší jím navrhnutý CNC technologický program pro výrobu strojní součásti. Výsledkem bude vyrobená složitá strojní součást. Pomůcky se tedy stanou nedílnou součástí výuky práce obráběče kovů na odborném výcviku pro druhé a třetí ročníky. 

 Ve VariCadu se tedy žáci začnou nově učit kreslit šikmé, hyperbolické, parabolické a kulové plochy.   

Následně tak díky budou pomocí CNC vyrábět strojní součástky, které doposud vyrábět nemohli. (Tří „osé“ CNC toto neumožňovalo). Jedná se například o výrobu těchto strojních součástí:
Výroba ozubených kol válových, kuželových
Výroba závitů na kuželi
Výroba šroubovic 

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink