VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Vybavení učebny pro zpracování dřeva

Výsledkem projektu bude nově vybavená učebna, která bude sloužit pro výuku odborných předmětů dřevozpracujících a strojírenských oborů. Za tímto účelem jsme pořídili 3 sady Edustrojků + 2 CNC gravírovací jednotky. Projekt umožní zvýšit podíl praktických činností ve výuce, které budou více aktivizovat žáky těchto oborů. Konečným důsledkem bude efektivnější a lepší osvojení jejich profesních dovedností.

Nová učebna bude dále využívána při realizaci technického kroužku, který naše škola realizuje pro žáky základních škol. V rámci této mimoškolní aktivity jsou žáci ZŠ seznamováni formou praktických činností s jednotlivými technickými obory a dále s využíváním moderních technologií v praxi.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink