Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Inovace práce - využití 3D tiskáren napříč všemi obory

Tři 3D tiskárny, které budou díky EDUgrantu pořízeny, budou sloužit k praktickému i teoretickému vyučování napříč všemi obory Středního odborného učiliště v Sedlčanech:

  • Oprava vadných drobných náhradních dílů 3D tiskem (opravený díl se vytiskne na 3D tiskárně)
  • Výroba držáků otopných těles na 3D tiskárně
  • Výroba dekorací pro zahradníky, kadeřníky apod.
  • Informatika – práce s grafickými programy, základy programování (pro práci s 3D skenerem a 3D tiskárnou)
  • Odborné a technické kreslení – grafické návrhy na 3D tiskárně pro odborný výcvik

Nové pomůcky umožní vzdělávání studentů obohatit o využívání atraktivních moderních technologií např. v oborech Instalatér, Opravář zemědělských strojů, Zahradník, Kadeřník či Cukrář.

Přínosy 3D tiskáren pro výuku na Středním odborném učilišti vidíme ve smysluplném využití inovativních moderních technologií ve výuce a v praxi, v rozšiřování kompetencí žáků a větší atraktivitě technických oborů.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink