VOŠ, SŠ, COP, Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Návrh designu a výroba průmyslových součástí

Naše škola zajišťuje výuku nejen v technických oborech, ale výuka strojírenských oborů má u nás dlouholetou tradici, podporujeme zavádění inovací do výuky, sledujeme technický pokrok a nové technologie v daném oboru a důležitým faktorem jsou pro nás i požadavky trhu práce a interakce s firmami. Snažíme se naši školu a její vybavení rozšiřovat o moderní stroje a edukační pomůcky. Naše pojetí výuky vychází z propojení teorie a praxe, proto klademe velký důraz na samostatnou práci žáků, podporujeme je v individuálních žákovských projektech s aktivním využíváním našeho vybavení.

V současnosti disponujeme velkými CNC řízenými stroji, proto vítaným rozšířením budou malé obráběcí stroje (soustruh, frézka, vrtačka) získané z EDUgrantu, jelikož nám umožní vyrábět malé součástky, určené pro malé a jemné mechanizmy. V dílnách OV použijeme malé obráběcí stroje i jako doplněk k velkým strojům při přípravě materiálu a k výuce základních principů obrábění.

Stroje využijeme zejména ve strojírenských oborech - Mechanik programátor, Obráběč kovů a Počítačová grafika. Využití naleznou i v rámci kroužku 3D modelování organizovaném pro žáky naší i jiných škol.

Video FRÉZOVÁNÍ

Video SOUSTRUŽENÍ

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink