Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Grafické tablety pro výuku odborných výtvarných předmětů

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace je školou, která umožňuje studium oborů technických a uměleckých (strojírenství, informační technologie průmyslový design, grafický design a tvorba hraček a herních předmětů). O absolventy všech oborů je zájem, o čemž svědčí opakovaně získané ocenění v projektu Škola doporučená zaměstnavateli v rámci Moravskoslezského kraje. Získané znalosti a dovednosti uplatňují naši absolventi nejen v praxi, ale i v navazujícím studiu na vysokých školách různého zaměření. Významných úspěchů dosahují rovněž v regionálních i celostátních soutěžích a svými projekty, realizovanými návrhy nebo výstavami se podílejí na společenském a kulturním životě Opavska.

Pro umělecký obor grafický design jsme v rámci EDUgrantu požádali o grafické tablety Wacom Cintiq 16 s dotykovou obrazovkou, které jsou v současné době ve velké míře využívány mimo jiné i grafickými designéry. Jelikož takovéto tablety ve škole nemáme, velmi rádi bychom díky grantu umožnili našim žákům, naučit se během studia s tímto nástrojem pracovat, aby podobné zařízení byli schopni následně v praxi používat.

Tablety budou využívány zejména v praktických výtvarných předmětech, jako jsou: navrhování, praktická cvičení, propagační grafika, základy fotografování, ICT nebo písmo. Uplatní se během celého studia, napříč všemi čtyřmi ročníky. Již v 1. ročníku v předmětech ICT a základy fotografování mohou být žáci poprvé seznamováni s těmito tablety, aby jim pak ve vyšších ročnících zjednodušily práci v grafických programech a umožnily dosahovat lepších výsledků při tvorbě jejich návrhů, ilustrací, fotografií atd.

Primárně mají být tablety určeny pro žáky oboru Grafický design. Dále je ale také možné, aby s tablety pracovali i žáci dalších dvou výtvarných oborů, které na škole máme, a to jsou Průmyslový design a Tvorba hraček a herních předmětů, kde mohou také najít široké uplatnění.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink