Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Aplikace moderní techniky v SOU Nové Strašecí

Střední odborné učiliště v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Snažíme se ve výuce využívat moderní metody, postupy, formy a didaktické pomůcky. Využíváme 3D tisk, žáci nástavbového studia ovládají program Autocad a Autodesk Inventor. Právě pro žáky tohoto oboru chceme  v technických předmětech, konkrétně se jedná o předmět Technická měření a Technická mechanika využít měřící čidla Pasco.

Čidla využijeme v předmětu Technická měření při měření úloh ze statiky, kinematiky, dynamiky, termomechaniky a elektrotechniky konkrétně měření proudu a napětí v elektrických obvodech, měření tlaku, teploty síly a pohybu. Hodnoty získané přímým měřením zaznamenají žáci do tabulky a grafu a následně vyhodnotí a vyhotoví protokol o měření.

Tyto aktivity se budou komplementárně doplňovat s výukou předmětu Technická mechanika, kde bude navíc využita pro demonstrační účely fyzikální sada Mechanika. Pomocí čidel žáci budou měřit úlohy zadané a probírané v tomto předmětu a ověřovat platnost empirických vztahů (rychlost a zrychlení, hybnost a impuls síly, práce a kinetická energie, měření součinitele tření, ověření 2. Newtonova zákona atd.)

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink