Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

Digitalizace výuky - digitalizace v modelování a projektování agrotechnických opatření

Využití digitálních mikroskopů při výuce biologie, aplikované biologie, parazitologie a fytopoatologie (předmět ochrana rostlin). Mobilní digitální mikroskopy budou využity ve výuce několika biologických předmětů v rámci cvičení a praxí v terénu. Například v parazitologii lze použít pro zkoumání ektoparazitů při praktických cvičeních ve stájích, u přežvýkavců na pastvinách, případně dalších ektoparazitů, mezi něž patří např. klíšťata, klíšťáci, pijáci, čmelíci, vši, všenky, blechy a jiní. Obrovskou výhodou bude i možnost zpracování digitálních fotografií a případně vytvoření obrazových atlasů či učebních materiálů z jednotlivých skupin organismů.Při výuce předmětu ochrana rostlin bude velmi užitečné ukázat žákům živé škůdce jako jsou mšice, červci, molice či svilušky.  Výuka tohoto předmětu bude výrazně obohacena o možnost pozorování škůdce jako „živý preparát”. Pomůcky budou využity napříč našimi vyučovanými maturitními obory v 1. a 2. ročnících – obory biologické ve vyšších ročnících potom obor parazitologie a ochrana rostlin.

Využití 3D tiskárny při výuce biologie, aplikované biologie, parazitologie a fytopatologie (předmět ochrana rostlin). V rámci uvedených předmětů  využijeme 3D tisk  i k tvorbě vlastních objektů vycházejících z našich laboratorních pozorování. Jedná se o objekty mikroskopické struktury, které nejsou pouhým okem dobře pozorovatelné, a které budeme moci pozorovat prostřednictvím dodaných přenosných mikroskopů – Q-scope ve zvětšení 200x a 500x. Tato kreativní práce bude zajímavá pro odborná předměty vyučované na naší škola s provázaností do předmětu ICT, který je součástí školních vzdělávacích programů ve všech vyučovaných oborech. 3D tisk může výrazně posloužit k rozvoji kreativního myšlení žáků i učitelů. Vzhledem ke skutečnosti, že se bude jednat o první zařízení tohoto typu u nás ve škole, dojde jistě k jeho všestrannému využití a to například při tvorbě a tisku „upomínkových předmětů” pro dny otevřených dveří při prezentaci školy, nebo výrobě specifických popisků (odborných názvů) umísťovaných k rostlinám ve sklenících, či v areálu školy, ….

Využití dronu při výuce biologie, aplikované biologie, parazitologie a fytopatologie (předmět ochrana rostlin). Moderní monitorovací postupy zemědělských ploch zcela jednoznačně preferují využívání dronů s možností pořízení záznamu. Dron budeme používat především pro monitoring fenologických fází v ovocných sadech a ke sledování zaplevelenosti pozemku. Na základě těchto dat budeme vyhodnocovat potřebu agrotechnických opatření na daných pozemcích a parcelách, především z hlediska nutnosti použít mechanickou likvidaci plevelů. Monitoring pozemkových parcel prostřednictvím dronu může posloužit k lepší orientaci žáků ve školních pozemcích určených k výuce praxí a jejich aktuálního stavu s přenosem do jednotlivých odborných předmětů. Pomocí dronu můžeme velmi dobře zachytit a porovnat jednotlivé pozemky v průběhu času a modelovat např. působení zemědělského sucha na porosty zemědělských plodin.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink