Stření odborné učiliště, Lišov

EDU výukové strojky

Naše škola "Střední odborné učiliště, Lišov" zajišťuje vzdělávání převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují individuální přístup a konkrétní ukázku.  Snažíme se ve výuce využívat moderní metody, postupy, formy a prostředky, speciální učebnice a didaktické pomůcky. Proto nás zaujaly výukové EDU strojky (soustruh, pilka a vrtačka), které nabízejí bezpečné seznámení s problematikou obrábění dřeva. V oboru 33-56-E/01 Truhlářská výroba a oboru 33-56-H/01 Truhlář, máme žáky, kteří po absolvování pracují v dřevozpracujícím průmyslu. Přicházejí s nedostatečnými pracovními návyky a zkušenostmi. U našich žáků musíme dbát zvláštní pozornosti, aby nedocházelo k úrazům. Díky projektu "EDU výukové strojky" mají možnost získat zmíněné návyky na bezpečných strojích.

Kromě praktických dílen počítáme s využitím pomůcek i v předmětu Stroje a zařízení a předmětu Technologie.

Věříme, že s pomocí EDU strojků budou naši žáci schopní lépe porozumět principům obrábění dřeva, zvýší se motivace ke studiu, a tím se pro ně následně otevřou nové příležitost v budoucím profesním životě.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink