Střední průmyslová škola stavební, Plzeň

Využití Micro:bitu pro výuku algoritmizace a domácí automatizace

Od využívání pomůcek (Programovatelná sada Micro:bit) si slibujeme větší názornost a příležitost věnovat se ve výuce řešení praktických problémů. Žáci získají základní představu o tom, jak využít elektroniku napříč obory souvisejícími se stavebnictvím. Tato zkušenost a znalost je přínosná například v rámci tzv. chytrých domácností. Žáci si rozšíří povědomí o možnostech automatického ovládání vybavení domácnosti. V této souvislosti budeme klást důraz například na práci se senzory. Pracovat bychom chtěli zejména se senzory hluku, vlhkosti, teploty a světla, které lze použít v běžných podmínkách. Příkladem může být vytvoření chytrého ventilátoru, který se spouští po překročení nastavené teploty nebo regulace vodní hladiny při zavlažování, signalizace překročení nastavené hladiny hluku nebo hlasové ovládání osvětlení, detektoru vniknutí, automatického ovládání dveří.

Pořízení sady kostek pro lego umožní našim žákům navrhovat vlastní projekty spočívající v naprogramování pohybu zařízení, které si sami sestrojí.

Využívání robotických pomůcek do výuky základů programování, kritického myšlení a řešení problémů navíc vnese příležitost pro rozvoj spolupráce žáků, protože plánujeme jejich obsluhování i žákovskými týmy.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink