Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov

Zkouška materiálu na trhačce

Moderní vzdělávací projekty, mezi něž patří i EDUgrant, neustále hledají způsoby, jak zlepšit učení a připravit studenty na skutečné výzvy v jejich oborech.

V rámci EDUgrantu naše škola získala tzv. trhačku. Jde o zařízení používané při zkoušce materiálů ke stanovení jejich pevnosti nebo jiných mechanických vlastností.

Hlavním úkolem trhačky je vytvořit deformaci nebo porušení materiálu, aby bylo možné analyzovat jeho chování za různých podmínek zatížení. Výsledky zkoušky trhačkou poskytují informace o mechanických vlastnostech materiálu, jako je pevnost, pružnost, tvrdost, tažnost nebo křehkost. Tyto informace jsou důležité při návrhu a výrobě různých komponentů a struktur, a také při hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti materiálu ve specifických aplikacích.

Hlavním cílem využití trhačky ve výuce je prohlubování znalostí a dovedností studentů v oblasti materiálového inženýrství. Studium mechanických vlastností materiálů je totiž klíčové pro návrh a výrobu součástí.

Trhačka poskytuje žákům možnost získat praktické zkušenosti s testováním materiálů a porozumět jim v reálném prostředí. Při zkouškách materiálů se žáci seznámí s různými typy materiálů, jejich vlastnostmi a chováním při mechanickém zatížení, čímž dojde k propojení teoreticky osvojených pojmů s praxí. Tato znalost je užitečná při budování dalšího technického povědomí.

Trhačka pro nás nepředstavuje pouze zařízení na testování materiálu; je jedním z klíčů k otevírání dveří k lepšímu vzdělání a příležitostem pro budoucí strojní inženýrství. Zapojení studentů do praktických projektů a užívání pokročilých technologií totiž vede k lepšímu porozumění materiálním vlastnostem a posiluje dovednosti potřebné pro úspěšnou práci v oblasti strojírenství.

Trhačka umožňuje žákům aplikovat znalosti při konkrétní praktické situaci, sledovat, jak materiály reagují na testy a jak se chovají za různých podmínek, což jim poskytuje praktický pohled do světa strojírenství. Zároveň jim získané praktické zkušenosti dávají konkurenční výhodu na trhu práce.

Nejde ovšem jen o zkoumání materiálu samotného. Trhačka je nástrojem, který vyžaduje koordinaci mezi členy týmu, analýzu výsledků a společné rozhodování o tom, jak vylepšit materiál nebo proces a jejím využitím ve výuce tak dochází k rozvíjení dovedností spolupráce a týmové práce.

Zkouška materiálu na trhačce bude začleněna do školního vzdělávacího programu všech strojírenských oborů, jak učebních oborů: nástrojař, obráběč kovů, strojní mechanik, tak i maturitního oboru strojírenství. Zkouška materiálů je zároveň jednou z otázek závěrečných učňovských zkoušek a maturit.

 

 

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink