Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Hasič 21. století

V letošním školním roce 2023/24 otevírá naše škola nový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 39-08-M/01 Požární ochrana. S výukou tohoto oboru je spjato pořízení mnoha nových pomůcek, rekonstrukce učebny a zajištění širší odborné způsobilosti pedagogů. Velice jsme proto uvítali možnost zapojení do projektu EDUgrant, který nám umožnil využívat mnoho pro školu  finančně náročnějších učebních pomůcek. Všechny tyto pomůcky využijeme nejen pro výuku odborných předmětů v prvních ročnících, ale i v dobíhajícím oboru vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby, zaměření Požární prevence (2. – 4. ročníky).

Z prostředků EDUgrantu jsme získali 3 termokamery, 2 laserového měřiče vzdálenosti, detektor plynů, 3 pulzní oxymetry, 2 nástřikové terče, časomíru pro požární sport a optozávoru.

Tyto získané učební pomůcky budou žáci využívat zejména při monitorování teplot fází požárů a při vyhledávání jeho skrytých ohnisek, určování únikových cest, monitorování tepelných ztrát budov a při praktickém nácviku záchrany osob v zakouřených prostorách. Nástřikový terč a časomíra budou využity při požárním sportu, který je nedílnou součástí praktického výcviku hasiče.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink