Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

Diagnostika přesně a bezpečně

Prostřednictvím EDUgrantu škola zakoupila  dvě diagnostické sady pro měření hydraulických veličin. Každá sada se skládá z měřicího zařízení, různých čidel pro měření tlaku a teploty, průtokoměrů a škrtících ventilů. Pomůcky využijeme v předmětu odborný výcvik i v teoretickém vyučování pro studenty 2. a 3. ročníků, konkrétně při výuce na servisních dílnách a v předmětu zemědělské stroje a zařízení a technologie oprav. Pomocí vybavení budou studenti provádět diagnostiku a opravy jednotlivých pracovních soustav traktorů, zemědělských strojů, automobilů a ostatních zařízení v oblasti měření tlaků, teploty a průtoků kapalin. Další možností zařízení je provádět diagnostiku a opravy strojních celků, jednotlivých dílů strojů a zařízení dle postupů, které požadují servisní standardy jednotlivých výrobců techniky. Velký přínosem je zvýšení bezpečnosti práce studentů při opravách, údržbě a dalších servisních zásazích. Díky tomu lze předcházet poškození strojů, úrazům i ekologickým škodám.
Studenti si osvojí teoretické znalosti v simulaci reálného prostředí, což jim pomůže při uplatnění na trhu práce.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink