Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 600/1a, p.o.

Školní CNC gravírky a frézy v SŠTO Havířov

Projekt s názvem "Školní CNC gravírky a frézy v SŠTO Havířov" se zaměřuje na podporu žáků formou praktického využívání číslicově řízených a programovatelných učebních pomůcek - fréz a gravírovaček již během teoretické přípravy žáků. Žáci si tak budou moci již během teoretické přípravy ve škole ověřit správnost svých projektů a postupů, zkusit si práci na menších CNC strojích a prakticky ihned vidět výsledky a výrobky.

Co očekáváme od začlenění pomůcek do výuky?

 • Zvýšení motivace žáků k učení a získávání nových dovedností.
 • Aktivnější přístup žáků a zatraktivnění výuky teoretických předmětů technických oborů využíváním moderních technologií, pomůcek a postupů..
 • Pomůcky budou ideálním způsobem pomáhat rozvoji teoretických znalostí žáků (programování a 3D modelování) a propojení teorie s praxí.
 • Názornost a to, že žáci ihned uvidí výsledky své práce.
 • Rozvoj kreativity žáků a podpora tvořivosti.
 • Lepší pochopení principů mechanického obrábění a tváření.
 • Vhodné doplnění stávajícího vybavení školy (3D tisk) a návaznost na využívané metody a formy práce.
 • Inovativní přístup žáků i pedagogů.
 • Motivace pedagogů k projektové práci a dalšímu odbornému vzdělávání.
 • Využití pomůcek pro prezentaci školy a náboru žáků do technických oborů a aktivnější zapojení žáků do souvisejících aktivit.
 • Jednoznačné zvýšení kvality výuky dotčených oborů ve všech směrech

Pomůcky budou sloužit primárně při výuce teoretických předmětů oborů: Truhlář (33–56-H/01), a to v předmětech: Odborné kreslení, Výrobní zařízení, Technologie, Informační a komunikační technologie. Autotronik (39–41-L/01), Karosář (23–55-H/02), Klempíř (23–55-H/01), a to v předmětech: Základy strojnictví, Strojírenství a Části strojů a mechanismy, Informační a komunikační technologie.

Dojde také k propojení mezipředmětových vztahů kdy je např. výuka 3D modelování a programování částečnou náplní předmětu ICT a odborné předměty pak seznamují žáky s teorií opracovávání materiálů.

Volba pomůcek vychází z požadavku na praktické využití, účelnost a variabilitu opracovávaných materiálů (dřevo, plast, měkčí kovy apod.) a odpovídá plánovanému způsobu využití. Předpokládáme rovněž i delší trvanlivost vzhledem k preferovanému principu “ the best value for money”, který jsme použili při výběru konkrétních pomůcek.

Plánujeme zorganizovat výuku tak, aby vybraní a proškolení učitelé ve svých předmětech nebo jejich částech přímo pracovali s PC a učili žáky programovat CNC pomůcky a titíž vyučující by pak se stejnou skupinou žáků s pomůckami pak i přímo pracovali a sledovali výrobní postup (postup opracování). 

Vybavení pořízené prostřednictvím EDUGrantu:

1. 1x ATOMSTACK ENCLOSURE kryt odvětrávání pro laserové gravírování 760 X 740MM
2. 1x ATOMSTACK S30 (36W) Laser CNC Gravírka - laserový gravírovací stroj
3. 1x ATOMSTACK M4 vláknový/fiber infračervený laser gravírka 20W
4. 1x 60W DSP 40x60cm CL6040T – Laserový CNC plotr CO2
5. 1x CNC frézka - frézovací obráběcí stroj 3040 / 6040 4 osé CNC

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink