Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Inovace výuky pneumatiky ve škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici se aktivně zapojilo do projektu EDUgrant, který je určen středním školám pro využití nových technologií ve výuce. V rámci projektu nám bylo zapůjčeno hardwarové a softwarové vybavení pro výuku pneumatiky v odborném výcviku a pro předměty strojnictví, stroje a zařízení. Díky tomu vzniká ve strojních dílnách nová odborná učebna pneumatiky zaměřená na přípravu našich žáků, získání potřebných materiálů, měkkých dovedností, praktické práci v odborném výcviku a cvičení v odborných předmětech se sadami základních pneumatických prvků, včetně práce s počítačovými programy.

Tento projekt dobře zapadá do aktivit školy v rámci Erasmus+. Naším hlavním cílem je rozvoj osobnosti našich žáků a prohloubení partnerské spolupráce se středními školami v zahraničí, například se střední školou „Strukovna škola Durdevac“ v Chorvatsku, která má obdobné vybavení, které nyní získáváme i my. Mobilitu zlepšujeme prostřednictvím výměnných pobytů žáků a učitelů nejen v Chorvatsku, ale také v Itálii, Německu, Španělsku a v dalších zemích, kde si vyzkouší nové metody práce na různých školách i pracovištích.

Naše škola musí aktivně reagovat na požadavky partnerských firem a EDUgrant umožňuje aktualizovat obsah vzdělávání a zlepšovat vysokou úroveň vybavení školních dílen. Naši žáci i učitelé již začali prací v EDUbusu, pokračovat budeme v září školením učitelů odborných předmětů a odborného výcviku a výukou našich žáků.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink