Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

Vybudování učebny diagnostiky FVE

Učebna diagnostiky FVE je primárně určena pro výuku žáků učebního oboru Elektrikář, bude využívána také v Odborném výcviku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a v odborných předmětech Elektrická měření, Energetika a Alternativní energie učebního oboru Elektrikář a maturitních oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika.

Popis výukových činností:
Žáci provedou stavbu funkční solární elektrárny, která bude sloužit k měření elektrických parametrů, diagnostiky a nastavení jednotlivých komponentů elektrárny. Navrhují a montují systém uspořádání solárních panelů tak, aby byl výkon panelů co nejvyšší. Zvolí vhodné komponenty pro sestavení ostrovních a hybridních systémů fotovoltaických elektráren. Žáci měří, jak elektrárna funguje za různých situacích, například při změně intenzity slunečního záření, osvícení reflektory nebo teploty panelu. Tento proces jim pomůže lépe pochopit, jak je důležité mít správně nastavený celý fotovoltaický systém, aby byla využita maximální efektivita. Tyto znalosti a dovednosti mohou využít ve svém profesním životě.

Popis jednotlivých výukových sestav získaných z EDUgrantu:
1.
Iniciační modul diagnostiky FVE
Výukový kufřík fotovoltaiky le Xsolar-PV Professional.

Slouží jako úvod do problematiky diagnostiky FVE na začátku druhého ročníků žáků Elektrikářů. U maturitních oborů v průběhu druhého ročníku. Žáci se učí popsat fotovoltaický systém a vyjmenovat jednotlivé komponenty, sestavovat kompletní sestavu.

2.
Funkční ostrovní systém FVE
Hybrid Victron 1kWp 2,4kWh.
Funkční ostrovní systém FVE se skládá z 2 solárních panelů instalovaných na střeše přízemních garáží. Žáci se učí zapojování, nastavování, oživování, odpínání a diagnostiku chyb. Jsou simulovány provozní podmínky reálné FVE. Bonusem je např. dobíjení mobilů z energie vyrobené tímto systémem.

3.
Sestava pro ohřev vody
MPP regulátor a střídač pro ohřev vody. Ohřívač a zásobník vody.
Žáci diagnostikují ohřev vody, Zdroj energie – Funkční ostrovní systém FVE.

4.
Solární systém s reflektory
Solární ostrovní system Victron Energy 175Wp: komponenty jsou instalovány a propojeny na výukovém panelu, sluneční svit simulují reflektory. Žáci se učí zapojování, nastavování, oživování, diagnostiku a různou účinnost při různém nasvícení a počtu reflektorů.

5.
Monitorovací zařízení
Žáci se učí diagnostiku a ovládání fotovoltaických systémů. Zařízení jsou zapojena do uvedených sestav a jsou spojena s notebooky nebo žákovskými mobily.

6.
Bateriový modul
Nabíječka BlueSmart, bateriový balancer, sledovač stavu baterie. Zařízení pro práci samostatně nebo jako součást uvedených soustav. Žáci se učí propojení, diagnostiku a správnou funkci baterií.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink