Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Modernizace technologického zázemí

Ačkoliv je sklářství oborem tradičním, v oblasti zušlechťování a dekorace skla jsou dnes využívány moderní technologie, které usnadní často velmi časově náročnou ruční práci. Je ve společném zájmu žáků i zaměstnavatelů, aby žáci poznali tyto moderní technologie již během studia a naučili se je využívat v každodenní praxi.

Díky EDUgrantu může škola pořídit pomůcky, jež budou sloužit pro modernizaci výuky odborného výcviku ve všech zaměřeních sklářských oborů a umožní inovativní rozšíření technik a technologií používaných při výrobě, rafinaci a zušlechťování skla. Zařazením požadovaných pomůcek a zařízení do praktické výuky získají žáci možnost pracovat s technologiemi obdobné kvality a úrovně, se kterými se budou setkávat při přechodu do zaměstnání v daném oboru. Díky této možnosti si budou moci osvojit dovednosti využitelné v praxi moderních firem a zvýší se tak jejich připravenost na požadavky pracovního trhu, stejně jako vybavenost pro případné další studium oboru.

Nově pořízené technologie budou využívány také při výuce předmětu Praktická cvičení ve všech ostatních oborech, v nichž jsou žáci na SUPŠ sklářské Val. Meziříčí vzděláváni: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, Průmyslový design a Užitá malba. Žáci všech oborů realizují na konci každého pololetí 4letého studia klauzurní práce, ve 4. ročníku pak praktickou maturitní práci. Nové technologie tak rozšíří a kvalitativně zvýší možnosti při realizaci výsledného výstupu, který vyplývá ze zadání tématu a rozsahu praktické práce. Na kvalitu výtvarných prací, kterými jsou konkrétní modely z oblasti produktového a interiérového designu, designové sklo, dekorované ploché sklo apod. budou mít nové technologie výrazný pozitivní vliv.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink