Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p. o.

Využití elektrotechnických stavebnic ve výuce

Cílem zapojení školy do projektu je zlepšit možnosti pro výuku elektrotechniky prostřednictvím stavebnic s nepájivými poli a 3D SLA tiskáren. Tyto možnosti jsme dosud neměli, přitom jde o pomůcky, jejichž názornost a použitelnost je vysoká. Stavebnice budou využívány nejen našimi studenty, ale také žáky partnerských základních škol.

Pro splnění tohoto cíle jsme zvolili stavebnice Fischertechnik a Makerfactory, které umožňují realizaci mnoha experimentů, které jsou nejen poučné, ale také zajímavé. 3D tiskárny pro přesný tisk dalších dílů pocházejí od firmy Průša, jedná se o typ SL1.

Dále projekt zahrne představení moderních technologií učitelům a studentům při návštěvě EDUbusu. Jako témata pro studenty jsme zvolili měřící zařízení ve výuce, robotiku a termokamery, což odpovídá odbornému zaměření naší průmyslovky. Vyučující se pak seznámí formou krátkých workshopů se stavebnicemi Merkur, internetem věcí v podání firmy Hardwario, možnostmi využití termokamery, ukázkou parního stroje a modelem spalovacího motoru.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink