Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

Zvýšení kvality výuky elektrotechnických oborů

V rámci projektu EDUgrant bylo pořízeno vybavení, které umožní zvýšit rozsah a kvalitu výuky odborného výcviku oboru Mechanik elektrotechnik a teoretické výuky oboru Informační technologie. Záměrem bylo rozšířit výuku o technologie a kompetence, které jsou nejen v regionu velmi žádané a kterými naše škola dosud nedisponovala.

Jedná se systémy elektronické zabezpečovací techniky, docházkových systémů, kamerových systému a systému inteligentní domácnosti Google Home.

Systém elektronického zabezpečovacího systému Paradox, docházkového systému SYSDO a kamerového systému Milesight jsou v provedení tréninkových panelů, na kterých si žáci mohou osvojit všechny potřebné kompetence pro práci s těmito systémy. V rámci co nejvěrněji interpretované situace v reálných podmínkách budou kamery umístěny přímo na budově školy tak, aby žáci mohli využít všech funkcionalit a možností systému.

Systém Google Home bude rozmístěn v rámci jedné učebny tak, aby opět co nejlépe simuloval reálné použití systému.

Všechny technologie pořízené v rámci projektu EDUgrant budou umístěny v nově budované učebně, která bude mezioborově sdílena. Toto řešení nám umožní maximální využití všech součástí a také zviditelní EDUgrant, díky kterému můžeme vyučovat i tyto moderní a žádané technologie.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink