Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Externí učebna pro terénní výuku a badatelské aktivity

Externí učebna pro terénní výuku a badatelské aktivity

V rámci projektu byly pořízeny termokamery, digitální mikroskopy, meteostanice a 3D tiskárny. Tyto pomůcky budou využity ve výuce přírodovědného, technického a odborného vzdělávání a také v rámci badatelských aktivit.

Díky využití výše uvedených pomůcek dojde k propojení teoretické výuky chemie, biologie, fyziky, výpočetní techniky, zoologie, botaniky, nauky o lesním prostředí, pedologie, myslivosti, lesní těžby, rostlinolékařství, ochrany lesního prostředí, nauky o lese, květinářství, hospodářské úpravy lesa a lesnických technologií s praktickým využitím přímo v terénu, tedy na školním polesí a školních pozemcích.

Vybavení bude využito ke zjišťování aktivity zvěře ve školní honitbě, zjišťování biodiverzity na školním polesí, k detailnímu zkoumání hmyzu, rostlinných a živočišných orgánů, hub, plísní, půdních vzorků a stavby dřeva. Dále ke zjišťování dat pro potřeby klimatologie a hydrologie, chemické a biologické procesy v závislosti na teplotě, tlaku, srážkách a seznámení se s 3D tiskem, programováním a výrobou učebních pomůcek jako je například jednoduchý výškoměr, relaskop, rostlinné a živočišné orgány.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink