SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Mobilní odborná učebna

Mobilní odborná učebna

Cílem projektu je vytvoření mobilní odborné učebny, která umožní realizovat výuku předmětů z oblasti polytechnického vzdělávání i v kmenových učebnách. Tím vznikají zcela nové možnosti výuky odborných předmětů. Všechny pomůcky jsou mobilní – lehké a snadno přenosné. Mobilitě napomáhá i jednoduchost konstrukce jednotlivých prvků stavebnic a setů. Všechna témata je možné realizovat během jedné vyučovací hodiny, či během dvouhodinového vyučovacího bloku.

Základem učebny je set SAM Labs Steam Classroom kit, který je využíván v předmětech jako jsou Algoritmizace a programování, Digitální technika či Elektronika. Doplněn je 2 sestavami SAM Labs Steam Maker kit , čímž došlo k rozšíření možností jeho využití i v předmětu Automatizace.

Součástí učebny jsou i 2 sady PASCO SENSORIUM FYZIKA, s nimiž si žáci pomocí jednoduchých programů vyzkouší měření fyzikálních veličin (teplota, magnetické pole, zvuk, atd.), jejich vyhodnocování a ovlivňování.

Mobilní učebna je kompletována 15 tablety SAMSUNG Galaxy Tab A7, které umožní využívat a programovat výše jmenované sady a sestavy bez ohledu na vybavenost žáků a učebny. Žáci pracují ve dvojicích či skupinách, tím se nejen rozvíjí jejich schopnost spolupráce a komunikace, ale i vytváří a fixují pracovní návykY, které jsou využívány v běžném i pracovním životě.

Významným pozitivem vybraných pomůcek je vysoká variabilita jejich využití. Sety SAM Labs Steam mohou využívat začátečníci, ale díky různorodým možnostem programování je možné je využít i pro výuku náročnějších témat. Stejné možnosti nabízí i sestavy Pasco. Tablety ještě více rozšiřují možnosti využití těchto pomůcek a do budoucna jsou i zárukou možnosti rozšíření učebny o další prvky. Díky tomu může být učebna využívána pro studijní i učební obory, pro 1. i vyšší ročníky a - nad rámec vlastní výuky - i v rámci spolupráce se základními školami (projektové dny polytechnického vzdělávání žáků ZŠ) a jako součást prezentace technických oborů na veletrzích vzdělávání.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink