Střední průmyslová škola Jeseník

Robotika na eMku

SPŠ Jeseník

Technické vybavení učebny robotiky

Pomůcky zakoupené v rámci projektu slouží k HW vybavení učebny robotiky a jsou určeny pro 22 žáků, kdy se počítá se skupinovou prací dvou žáků na jednu sadu pomůcek (PC + robotická sada).

Primárně jsou pomůcky určeny pro výuku v oboru Informační technologie

  • První ročník předmět robotika (celkem 2h za studium)
  • První až čtvrtý ročník předmět programování (celkem 11h za studium)

Dále chceme rozvíjet pomocí pomůcek koncept STEM ve výuce, kde zapojíme další přírodovědné předměty všech maturitních oborů (strojírenství, stavebnictví, Informační technologie) jako je strojírenská technologie, matematika, fyzika, kontrola a měření, mechanika.

  • Třetí ročník učivo algoritmizace (2h za studium)
  • První až třetí ročník předmět mechanika (6h za studium)
  • První až čtvrtý ročník předmět strojírenská technologie (10h za studium)
  • Druhý ročník předmět kontrola a měření (2h za studium)
  • Matematika
  • Fyzika

A v neposlední řadě plánujeme využití učebny robotiky k výuce polytechnického vzdělávání na ZŠ pomocí volitelných kroužků a úzké spolupráce s místními ZŠ.

Dne 22. 10. 2020 Průmyslová škola Jeseník ve spolupráci s pražskou organizací Eduteam a se Správou informačních technologií (SIT) Plzeň zrealizovala interaktivní školení, kde se pedagogové seznámili s novými trendy v robotice. Pedagogové ke školení využívali pomůcky zakoupené v rámci projektu EDUgrant.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink