Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Technické a materiální vybavení laboratoří TZB

Vybavení pořízené v rámci projektu bude využíváno při výuce odborných předmětů souvisejících se stavem vnitřního mikroklimatu oborů vzdělání Technická zařízení budov (dále TZB) a Stavebnictví.
Stěžejní je výuka Laboratorních cvičení, ve kterých jsou prováděna praktická měření na reálných vytápěcích a vzduchotechnických zařízeních s využitím dostupné měřicí techniky. Nově pořízená měřicí technika výrazně zkvalitní prováděná měření a přiblíží je díky moderní měřicí technice k reálnému praktickému využití. Jedná se o měření obrazů proudění v pobytových zónách, měření koncentrací škodlivin, teplotních polí, parametrů otopných ploch a zdrojů tepla, bez kterých nelze současné moderní systémy na úpravu vnitřního mikroklimatu kvalitně nastavit a provozovat.
Doplňkové využití je ve formě praktických ukázek a zkoušek měření prováděných vyučujícím při výuce odborných předmětů výše zmíněných oborů (Vytápění, Vzduchotechnika, Rozvody a využití plynu, Pozemní stavitelství), ale i všeobecně vzdělávacích, jako je Fyzika či Mechanika).
Získané pomůcky pomohou žákům školy získat praktickou zkušenost s moderními a v reálné praxi používanými zařízeními a lépe je tak připraví na jejich profesní uplatnění.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink