Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace

Využití 3D tisku a CNC frézek v elektrotechnickém průmyslu

V rámci tohoto grantu jsme požádali o vybavení našich elektrotechnických dílen čtyřmi 3D tiskárnami Průša MK3S+, dvěma CNC frézkami a čtyřmi výkonnými stolními počítači.

Cílem pořízení pomůcek je především inovace a rozšíření technického vybavení naší školy, což souvisí se zkvalitněním a zatraktivněním výuky díky moderním a progresivním technologiím, jimž kraluje právě 3D tisk. 

Veškeré vybavení v rámci odborného výcviku využijí učitelé a žáci elektrotechnických oborů – především učební obor Elektrikář (zaměřený na slaboproud) a maturitní obor Mechanik elektrotechnik, který je orientován na výuku automatizace a mechatroniky.

Seznamování žáků s těmito technologiemi bude probíhat již od prvního ročníku, kdy postupnými kroky budou vedeni k samostatné práci s nimi tak, aby je byli schopni využít nejen v rámci výuky, ale i během meziškolních soutěží nebo např. při praktické maturitní zkoušce. 

Kromě žáků naší střední školy tuto techniku využijí i žáci ze základních škol z blízkého okolí, pro které každoročně pořádáme technický kroužek. Pro učitele je pak nová technika výzvou v dalším sebevzdělávání.

3D tiskárny s žáky využijeme pro výrobu různorodých komponent a těžce dostupných náhradních dílů použitelných v elektrotechnice i mimo ni – konkrétně: krabičky a panely na desky plošných spojů, distanční sloupky, ovládací knoflíky, záslepky konektorů, západky jističů, kryty či adaptéry, ale i mnoho dalšího. Nejde pouze o tisk objektů pro výuku jako takovou, ale i jako zajímavý a zábavný prostředek rozvoje představivosti a tvořivosti při 3D modelování a konstrukci. Zároveň je možné na těchto strojích demonstrovat žákům, jak pracují krokové motory a nejrůznější senzory.

CNC frézky uplatníme při výrobě desek plošných spojů, jako jednu z možných výrobních metod při prototypování, u které odpadá použití leptacího roztoku, zároveň žáci využijí své návrhy DPS, které již v současnosti tvoří v programu Autodesk Eagle, jako zdrojová data pro ovládací software těchto strojů. Praktickou formou prohloubí své znalosti a dovednosti v oblasti automatizace.

Výkonné stolní PC poslouží pro plnohodnotné využití námi používaného 3D modelovacího programu Autodesk Fusion 360 a rovněž také jako ovládací stanice pro zmíněné CNC frézky.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink