Střední odborné učiliště zemědělské a sužeb, Dačice, nám. Republiky 86

Termokamery do výuky

Cílem projektu je zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů, zejména fyziky, základů přírodních věd, odborných předmětů v teoretickém vyučování a také na odborném výcviku, naměřené údaje pak bodu sloužit jako podklad pro práci s daty v rámci matematiky a informatiky. Pořízené termokamery budou sloužit k posilování skupinové práce jak v budově školy, tak při měření v terénu. Přístroje najdou využití napříč všemi obory školy. Poslouží k ověřování teorie praktickými pokusy, a to od sledování rozdílu teplot v různých prostředích – les x mýtina po kůrovci, prázdná ulice x ulice se stromy, vodní plocha, monitorování tepelných ztrát budov, porovnání účinnosti izolačních materiálů, až po sledování zdravotního stavu zvířat při zánětlivých procesech v těle a změna teploty. Bonusem práce s termokamerami pak bude profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink