Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o.

Praktika – dokumentace v požární ochraně

Škola slaví v letošním roce 70. let technické části. Proto i projekt je zaměřen na tuto část školy.  Pořízené pomůcky budou využity do oboru Technik požární ochrany do nově zařazeného předmětu „Praktika – dokumentace v požární ochraně“. Jedná se o úplně nový předmět, který byl zařazen po konzultacích se zaměstnavateli a  HZS, jehož pracovníci u nás vyučují na pozicích externích lektorů. Časová dotace předmětu je 4 hodiny týdně (3. a 4. ročník). Dále pro obor Strojník požární techniky.

Měřič vzdáleností -  praktická měření únikových cest a ověření kapacity úniku osob z budov, k měření velikosti požárně otevřených ploch a možností ochrany budov před účinky požáru a zabránění přenosu požáru na sousední budovy, při dalších měřeních v oblasti protipožárních opatření - nástupní plochy, požární výšky objektů apod.

Detektory CO, CO2 a oxymetry - při výuce záchrany osob ze zakouřených prostor a jejich napojení na další opatření (zapojení do okruhů EPS, HSZ), při praktickém nácviku v kouřovém polygonu nebo v zakouřených prostorách, které jsou využívány pro výcvik nositelů dýchací techniky - výcvik správného používání dýchací techniky.

Termokamera -  diagnostika oteplování elektrických spojů v rozvaděčích, teplených mostů u staveb.

Zvýšíme získávání praktických dovedností a zkušeností využitelných v budoucím povolání, především pro výkon povolání Osoba odborně způsobilá v požární ochraně a technik požární ochrany, kteří v dnešní době zajišťují plnění povinností na úseku požární ochrany u PFO a PP. Zvýšíme praktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce a zvolené pomůcky nám pomůžou efektivně nastavit výukový plán zaměřený na dovednosti požadované budoucími zaměstnavateli.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink