VOŠ a SPŠE Olomouc

Robotická ramena pro Vzdělávání 4.0

Pro podporu výuky v oblasti automatizace, zejména pak její praktické složky, bychom rádi z grantu pořídili sadu pracovišť s robotickými rameny Dobot Magician V2 a jejich příslušenstvím (zejména dopravního pásu), která budou připojena k pracovním stanicím ve stávající laboratoři informatiky a automatizace. Programování robotických ramen tak bude probíhat přímo in-line od návrhu programu přes jeho ladění, nahrání do řídící jednotky ramene, odzkoušení funkčnosti a případné úpravy programu.

Plánujeme široké využití pořízeného vybavení, jeho těžiště bude soustředěno do předmětů Výpočetní technika v 1. ročníku SŠ a Praxe ve 4. ročníku SŠ. V rámci Výpočetní techniky budou robotická ramena využita pro výuku základů algoritmizace, kde jednoduché vývojové prostředí a okamžitá zpětná vazba napomůže ukotvení základních principů návrhu algoritmů. Ve 4. ročníku pak žáci v předmětu Praxe zpracovávají souvislé cca 5týdenní projekty, jejichž témata vychází z oblastí, kterým se na škole věnujeme. Jednou z oblastí pak jistě bude i využití robotických ramen a jejich příslušenství pro různé aplikace - např. osazování desek, spolupráce s dopravníkem či rozpoznávání objektů.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink