Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202

Inovace vybavení pro navrhování a konstruování v designérských oborech i výuky uměleckých oborů

Pořízené komplety pomůcek (spec. PC pro CG i VR, VR příslušenství, graf. tablety) výrazně posílí využívání VR a počítačové grafiky ve výuce a současného potenciálu, jenž byl dosud omezen nízkým počtem, výkonem nebo starším zařízením v této oblasti ICT a CG. Konkrétně:

  • PC+VR+graf. tablety přispěje výrazně žákům oborů design interiérů a průmyslový design (dále jen DI a PD) při prověřování a navrhování výrobků a interiérů při jejich „virtuální analýze“, tedy zpětné vazbě navrhování i konstruování vč. nábytku;
  • další úlohu PC+VR sehraje ve výuce předmětů dějiny výtvarného umění (k DI a PD dále uměleckořemeslné zpracování dřeva a Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů), kde je možné vnímat umělecky významné památky a díla a přispět tak k lepší představě, souvislostem a fixaci informací;
  • neopomenutelnou pomocí se stane využití PC+VR v rámci spolupráce se základními školami prostřednictvím letních workshopů nebo oborových programů, které pomáhají s výběrem vhodného technického nebo uměleckoprůmyslového oboru pro další studium na naší SŠ (s programy Hi-tech Junior a Kluci v akci, Uměleckořemeslné workshopy aj.);
  • grafické tablety potom nacházejí širší uplatnění v přemětech navrhování (obory DI a PD) a potom předmětech zaměřených na 2D a 3D grafiku (uměleckou nebo spojenou s virtuálním navrhováním);
  • posílíme praktické dovednosti a znalosti v oblasti VR v řadách učitelů výtvarných a technických předmětů, v rámci předmětu dějin výtvarné kultury take všeobecně vzdělávacích, kteří jej budou moci zahrnout do výuky s moderními prvky vzdělávání I sebevzdělávání.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink