Střední škola řemesel, Šumperk

Mobilní učebna robotiky a 3D technologií

U nás na Střední škole řemesel, Šumperk cíleně pracujeme na modernizaci výuky a systematicky zavádíme inovativní prvky do vzdělávání. Jedním z nich je i výuka robotiky a 3D technologií. Tu zahajujeme ve spolupráci s centrem EDUTEAM od nového školního roku 2022/2023 pilotně pro žáky elektro oborů. Výuka bude probíhat v prvních dvou ročnících formou projektového vyučování, v dalších ročnících pak v rámci předmětu aplikovaná informatika. Celkem se jedná o 10 tříd žáků školy. Výukové pomůcky budou sloužit také žákům druhého stupně ZŠ, pro které otevíráme kroužek robotiky, při soutěžích pořádaných pro žáky základních a středních škol a při prezentačních akcích školy. Služby mobilní učebny robotiky a 3D technologií nabídneme také základním školám našeho regionu - technické zázemí i s lektorem. Budeme tak mít možnost budoucí středoškoláky atraktivním způsobem motivovat ke studiu technických oborů.

V rámci projektu máme k dispozici výukové pomůcky pro výuku robotiky - konkrétně robotickou učebnu s roboty mBot, Qoopers a DJI RoboMaster S1.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink