Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Drony

Vizí naší školy je posilovat kognitivní dovednosti žáků jako je např. řešení problémů, systémové myšlení nebo kritické myšlení, s využitím dronů. S těmito dovednostmi budou absolventi na probíhající změny pracovního trhu zejména v oblasti digitálních technologií lépe připraveni. 

Pro naše žáky jsme zvolili dva typy dronů – multimediální a programovatelný. 

První typ – multimediální dron DJI Mini 2, je určen pro výuku zpracování videa v předmětu Multimédia oboru informační technologie a oboru kybernetická bezpečnost. Žáci prvních ročníků těchto oborů se v rámci výuky seznámí s potřebnou legislativou, s možnostmi zařízení a jeho bezpečným provozem, a dále naplánují a připraví scénáře pro natáčení. Videa pomocí dronů nafilmují, zpracují a budou zveřejněna na televizních obrazovkách v rámci školy. Jedním z cílů výuky je zdokumentování běžného chodu školy, pravidelných i mimořádných školních (případně mimoškolních) aktivit – soutěží, sportovních dnů, dne dětí.

Druhý typ dronů – programovatelný dron Robomaster TT – je určen především pro žáky ve třetím ročníku jako podpora předmětu Programování. Po seznámení s legislativou a pravidly bezpečného provozování dronů budou moci žáci uplatnit a prohloubit své znalosti programování v jazyku Python při tvorbě programů pro tyto drony.  Tématem a cílem bude naprogramování základních leteckých tvarů pro jednotlivé drony a ve výsledku i skupinový let, naprogramování a zobrazení tvarů pomocí LED panelů dronů, ukázky využití dronů při ostraze a zabezpečení areálu, logistických přesunech zásilek apod. 

Velký přínos dronů v rámci vzdělávání vidíme především v posílení motivace žáků, zvýšení zájmu o studium ať už v oblasti multimédií nebo programování, posílení zodpovědnosti žáků za vlastní činnost a zviditelnění výsledků jejich práce.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink