Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Modernizace učebny pozemního stavitelství a geodézie

Motto školy: Stavíme na jistotě uplatnění

Vzdělávání naší školy je plně v souladu s měnícími se požadavky trhu práce, technologickým a společenským rozvojem. Škola nabízí obory s perspektivním uplatněním. 

Poslání školy:

Cílem školy je poskytnout vysoce odborné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti, které umožní absolventům uspět v budoucí profesní kariéře i vysokoškolském studiu, uplatnit se na trhu práce. Chceme vybavit žáky znalostmi, dovednostmi a postoji, nezbytnými pro zdravě sebevědomého, produktivního a zodpovědného občana s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání a životu vůbec. Našimi zákazníky jsou všichni, kteří mají zájem vzdělávat se v nabízených oborech v denní a kombinované formě vzdělávání nebo v celoživotním vzdělávání. Uchazeči získají vzdělání a praktické dovednosti ve dřevařských a stavebních oborech.
V souladu s cílem školy je snaha zajistit technologické vybavení učeben potřebných pro přípravu žáků pro praktické uplatnění ve stavebnictví, ale i dalším studiu. Smyslem projektu je pořízení pomůcek právě pro takovou přípravu v odborných předmětech pozemního stavitelství a geodézie.
Pořízené pomůcky slouží primárně pro výuku geodézie, pozemního stavitelství a designu, dále pak i stavebních materiálů, fyziky a ekologie. Díky vybavení dojde k inovaci ve výuce pozemního stavitelství formou ročníkové práce, která se skládá z teoretické a praktické části.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink