Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Modernizace učebny pozemního stavitelství a geodézie

Motto školy: Stavíme na jistotě uplatnění Vzdělávání naší školy je plně v souladu s měnícími se požadavky trhu práce, technologickým a společenským rozvojem. Škola nabízí obory s perspektivním uplatněním. Poslání školy: Cílem školy je poskytnout vysoce odborné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti, které umožní absolventům uspět v budoucí profesní kariéře i vysokoškolském studiu, uplatnit se na trhu práce.  Smyslem projektu je pořízení pomůcek právě pro takovou přípravu v odborných předmětech pozemního stavitelství a geodézie. Pořízené pomůcky slouží primárně pro výuku geodézie, pozemního stavitelství a designu, dále pak i stavebních materiálů, fyziky a ekologie. Díky vybavení dojde k inovaci ve výuce pozemního stavitelství formou ročníkové práce, která se skládá z teoretické a praktické části. Škola byla v rámci projektu technologické modernizace odborné výuky v oboru stavebnictví podpořena částkou téměř 250 000,- Kč.

Střední průmyslová škola stavební Pardubice využila EDUgrant na dovybavení a modernizaci učebny pozemního stavitelství a geodézie.

Pozemní stavitelství

Vzhledem k rostoucímu tlaku na energetické úspory a zateplování je stále důležitější věnovat pozornost vnitřnímu prostředí v budovách. Proto jsme pro naše žáky pořídili sadu testovacích přístrojů, kterými se naučí posuzovat nejen kvalitu zateplení vnější obálky (termokamera), ale zejména kvalitu vnitřního prostředí (teploměry, vlhkoměry, měřiče koncentrace CO2, hlukoměr, luxmetr). S přístroji provádíme:

1/ Měření v učebnách – průběžné měření během vyučování, při kterém žáci do tabulek zapisují a vyhodnocují vývoj vnitřních podmínek v závislosti na velikosti učebny, ochlazovaných plochách, prosklení, vnější teplotě, počtu lidí v místnosti, apod. Data se dále archivují do zakoupeného tabletu a PC sestavy a zpracovávají se v hodinách informatiky.

2/ Měření doma – žáci přístroji provedou několik měření ve své domácnosti, kterou zároveň proměří zakoupeným laserem, aby mohli porovnat data se svými spolužáky a zkoumat vliv vnějších i vnitřních podmínek (konstrukce, vytápění, větrání, objem, počet osob, …)

Smyslem obou měření je, aby žáci samostatnou úvahou dospěli ke vztahům mezi jednotlivými fyzikálními veličinami a zejména jak je ovlivňuje architektonicko-stavební a technické řešení budov.

Geodézie

Výběr geodetických pomůcek a softwaru byl dán potřebou modernizovat (aktualizovat) výuku tohoto předmětu. Pro výuku geodézie jsme pořídili čtyři laserové měřáky, křížový laser, GPS stanici, totální stanici, záznamový přístroj a tablet s geodetickým softwarem.

Přístroje budou využívány k měřením v hodinách geodézie a k výuce předmětu praxe.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink