Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Realizace laboratoře obnovitelných zdrojů energie

Cílem projektu je seznámit žáky školy s možnostmi využití alternativních zdrojů energie v současnosti a  motivovat je k aplikaci jednotlivých alternativních energetických systémů v profesním i soukromém životě. Naším záměrem je také vytvořit prostředí pro přípravu budoucích profesionálů, kteří se profesně zapojí do firem, které se touto problematikou zabývají – od září 2022 chystáme otevření zaměření v rámci oboru elektrotechnika s názvem “Obnovitelné zdroje energie” (OZE).  K naplnění těchto cílů chceme vytvořit laboratoř obnovitelných zdrojů energie (OZE), která bude vybavena, jak laboratorními pomůckami (učební pomůcky firmy Helago), tak technikou, která je na trhu dostupná pro praktické použití a aplikace (ostrovní solární a větrná elektrárna). Žáci si po osvojení základních teoretických znalostí na jednotlivých pracovištích s využitím moderních výukových pomůcek sami vyzkouší zapojení např. ostrovní solární nebo větrné elektrárny a budou moci sledovat energetické stavy v závislosti na počasí (sluneční svit a intenzita větru). Průběžně budou schopni vyhodnocovat výstupy dle roční doby a na základě toho  provádět analýzy využitelnosti jednotlivých systémů. Výstupy měření budou veřejně k dispozici na internetu a data mohou být využívána i mimo samotnou laboratoř v hodinách běžné výuky.

Z dotace EDUgrantu předpokládáme vytvořit pět pracovišť (P1-P5). Pracoviště P1- (pomůcka č. 1) bude zaměřeno na praktické úlohy prováděné při realizaci malé ostrovní fotovoltaické elektrárny. Měření bude prováděno jak v laboratoři, tak na solárním panelu umístěném na zdi školy. Jedná se o skutečnou ostrovní elektrárnu se všemi komponenty. Výuka probíhá prakticky na skutečně využívaném zařízení. Tuto pomůcku jsme konzultovali s firmou, která se problematikou fotovoltaiky zabývá. Pracoviště P2 (pomůcka č. 2 a č. 3)  bude zaměřeno na základní principy fotovoltaiky a vodíkového článku. Pracoviště vytváří prostor pro základní měření, která vedou k pochopení principů fotoelektrického jevu a principů vodíkového článku. Součásti výukové pomůcky je již zpracována sada úloh. Pracoviště P3 (pomůcka č. 4 a 5) bude zaměřeno na základní fyzikální principy při využití větrné energie. Jedná se o kufřík s učebními pomůckami a úlohami, které vedou k základům pochopení přeměny větrné energie na energii elektrickou. Součástí učební pomůcky je již zpracována sada měřících úloh. Pracoviště P4 (pomůcka č. 6)  je vytvořeno z reálné větrné elektrárny. Na tomto pracovišti využijí žáci teoretické znalosti z pracoviště P3 a realizují malou větrnou elektrárnu. Pracoviště P5 je zaměřeno na základní měření solární energie v laboratorních podmínkách. Na pracovišti je umístěn solární panel a elektronické součástky s jejichž pomocí lze plnit jednoduché testovací úlohy k pochopení principů využití solární energie v praxi.  K učební pomůcce je dodávaná sada testovacích úloh. Pracoviště připravuje studenty ke konstrukci malé ostrovní elektrárny na pracovišti č.1.

V rámci laboratoře je záměrně vytvořen edukační postup od teoretických měření na učebních pomůckách k reálným zařízením, které vyrábí jednotlivé druhy energie.

Využití laboratoře bude zakomponováno do běžné výuky na součásti průmyslové školy. V rámci nového zaměření Elektrotechnika – obnovitelné zdroje energie (26-41-M/01) v předmětu Energetika, OZE a Technika v ochraně životního prostředí ve třetím a čtvrtém ročníku maturitního oboru. V rámci ostatních oborů bude laboratoř využívána v předmětech Ekologie a Fyzika – první a druhý ročník na součásti SPŠ napříč všemi obory. Vzhledem k tomu, že v našem regionu bude taková laboratoř ojedinělá, tak předpokládáme její využití i ve spolupráci s městem pro základní školy v Břeclavi a blízkém okolí a to především v rámci přednášek a workšopů realizovaných zaškolenými učiteli. Do projektu bude zapojeno pět učitelů. Učitelé vyučují převážně odborné předměty a předměty fyzika a ekologie. Realizace projektu také zvýší vědomosti o obnovitelných zdrojích energie u učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů.

Laboratoř s využitím moderních výukových pomůcek nejen zvýší povědomí o obnovitelných zdrojích energie, ale zároveň tuto oblast i zpopularizuje a odbourá ostych při jejich využívání v praxi.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink