Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o.

Vzdělávání technickým hraním

Cílem tohoto technického projektu „Vzdělávání technickým hraním“ je zvýšení názornosti výuky technických předmětů pomocí nových didaktických pomůcek, které ve výuce postrádáme. Jmenovitě jsou to sady programovatelných jednotek SAMlabs. Měřící technika je zastoupena přístroji MULTIP a PASCO napříč měřenými veličinami.

To umožní nejen snazší pochopení základů fyziky, chemie, mechaniky a fungování jednoduchých strojů s cílem prohloubit a upevnit znalosti v odborných předmětech, ale i mezipředmětovou spolupráci technických a všeobecně vzdělávacích předmětů (např.: fyzika a chemie; fyzika a mechanika; strojírenská technologie a stavba a provoz strojů, technologie výroby a kontroly a základy strojírenství; kontrola a měření spolu s technologickým a konstrukčním cvičením).

Hlavním cílem je možnost rozšíření výuky o robotiku a programování. Jde o nové a zajímavé propojení technických znalostí a dovedností našich žáků. Podobné didaktické pomůcky ve škole nemáme, a proto jsou vybrány tak, aby se vzájemně doplňovaly a mohla se propojit demonstrace fyzikálních a chemických jevů s možností jejich měření a ukázkami jejich konkrétního využití. Zásadní dopad projektu je zatraktivnění výuky pro žáky, zejména v možnosti realizace praktických pokusů, ale i realizace interaktivní výuky.

Sjednocujícím cílem projektu je mezipředmětová spolupráce vedoucí k propojení znalostí a dovedností žáků k praktickým aplikacím a rozšířením jejich technických obzorů.

Projekt je určený pro žáky zejména studijních oborů SPŠ: Technické lyceum, Strojírenství s využitím výpočetní techniky a Strojírenství – síťový analytik ve strojírenství

Reálně se do realizace projektu budou zapojovat učitelé odborných a přírodovědných předmětů, Celkem se jedná o 4 učitele/ky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink