Vítejte v editačním prostředí Vaší školy. V rámci EDugrantu je nezbytné vytvořit profil školy. Důležité je vytvořit název projektu, který charakterizuje realizovaný projekt. Pro lepší vizualizaci je vhodné přidat logo Vaší školy. Cílem materiálu, který vkládáte je ukázat možnosti využití moderních pomůcek v procesu výuky a zprostředkovat pedagogické veřejnosti zkušenosti a výstupy, které získala škola při využívání těchto pomůcek v průběhu jednoho roku.

Forma výstupů:

1. Zpracování ukázkové hodiny, které zahrnuje:
a) Přípravu pedagoga – výukový záměr a cíl hodiny, časový harmonogram, materiály připravené pro výuku – vlastní příprava pedagoga doplněná dalšími materiály (pracovní listy, prezentace, videa, pokud budou součástí zvolené výukové jednotky)
b) Záznam z hodiny – záznam, případně výstupy – videa, fotografie, výstupy studentů
c) Zhodnocení výukové jednotky – míra naplnění stanovených cílů výukové jednotky, zpětná vazba od studentů, zkušenosti

Rozsah – dle potřeb pro realizaci výukové jednotky + mediální záznam. Mediálním záznamem se rozumí minimálně tři fotografie z realizace hodiny, nebo video v rozsahu minimálně 2 minuty.

2. Zhodnocení roční práce se zapůjčenou technologií.

Škola zpracuje materiál, který shrne zkušenosti školy se zapojením a využitím technologií, které škola používala. Definuje pozitiva a případně i negativa použitých pomůcek ve výuce. Materiál bude zveřejněn na webu projektu.
Rozsah – jedna A4 nebo více.

Nemáte opravnění pro zobrazení formuláře.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handset