Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Projekt V.A.R.N.

Od projektu očekáváme  poutavější a zábavnější výuku předmětů, které se zabývají programováním, algoritmizací a robotikou. Žáci budou moci lépe absorbovat a upevňovat učivo pro ně bližší a příjemnější formou. Jejich výsledky nebudou jen imaginární zobrazení na monitorech počítačů, ale hmatatelný „robot“, kterého si sami postaví a oživí.

Získané stavebnice VEX IQ Superkit a VEX V5 Competition Starterkit budou využívat žáci oborů Informační technologie (18-20-M/01), Elektrotechnika (26-41-M/01), Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01). Již v prvním ročníku v předmětu Programování, kdy se žáci seznamují se základními principy algoritmizace, začleníme stavebnice do výuky. Žáci se tak budou učit základní konstrukty programů (příkazy, podmínky, cykly, proměnné…) poutavou, zábavnou a pro ně bližší formou na stavebnici VEX. Výsledek práce bude názorný a hmatatelný.

Ve vyšších ročnících stavebnice začleníme do projektové výuky předmětu Praxe, kde budou žáci samostatně pracovat pod vedením pedagoga na dlouhodobějších projektech. Také v předmětu Kybernetika u oboru Informační technologie bude stavebnice názornou pomůckou ve výuce. Ve vyšších ročnících žáci pomůcky využijí i pro programování s pomocí standardních programovacích jazyků, jako je Python nebo například C. Pro žáky oborů Elektrotechnika a Mechanik elektrotechnik poslouží k většímu porozumění základům automatického řízení, řídicím systémům, mechatronice a elektronice.

Pomůcky budou dále využívány například pro podporu nadaných žáků nebo naopak při podpoře žáků se špatným prospěchem v odborných předmětech, při kroužku programování, nebo také při odborných workshopech, které podnikáme s žáky základních škol.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink