Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Laboratoř betonu a mechaniky zemin

Škola nabízí střední i vyšší odborné vzdělání ve třech základních zaměřeních stavebnictví – dopravním, pozemním (architektura) a vodohospodářském; navíc i vyučení v oborech instalatér, truhlář, vodař a zedník.

Cílem našeho projektu je vybavit laboratoř betonu a mechaniky zemin moderním zkušebním zařízením, které žáci při svém studiu poznají a vyzkouší si s ním pracovat. Pro žáky a jejich profesní rozvoj je velice důležitá vlastní zkušenost s materiály (beton, cement, kamenivo atd.) a jejich osobní zapojení při různých zátěžových zkouškách a testech. Hlavním přínosem pro žáky je následné správné používání těchto stavebních materiálů při vlastní projekční práci i ve stavební praxi (např. v pozici stavbyvedoucích).
Studenti díky laboratoři získají dovednosti a zkušenosti na moderních zařízeních, které se v praxi využívají, což rozšíří jejich profesní uplatnitelnost na trhu práce.
Laboratoř betonu a mechaniky zemin budou moci využívat zejména studenti 3. a 4. ročníku všech maturitních oborů Stavebnictví při těchto předmětech: Stavební konstrukce, Stavební materiály, Stavební mechanika, Geologie a zakládání staveb, Hydrologie a hydraulika, Stavební příprava a provoz. Na základě nově vybavené laboratoře zvažujeme i vytvoření nového povinně volitelného předmětu Laboratorní cvičení.
Vybavení laboratoře pomůže znatelně zvýšit kvalitu odborné výuky na naší škole. Tento projekt nám zároveň zvýší možnosti spolupráce naší školy se stavebními firmami, které jsou zejména pro praxi studentů velice důležité, a pro které naše škola připravuje absolventy. Díky této spolupráci budeme mít možnost získat např. finanční prostředky na další vybavení laboratoře nebo přímo další zařízení.

Kontakt

tel.: 777 002 379
mail: edugrant@eduteam.cz
Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Podnikatelská 565, Běchovice,
190 11 Praha 9

IČO: 22842292
ID datové schránky: c72nfeg
Všechna práva vyhrazena © 2019 Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s.
Powered by Design Green Cat
phone-handsetlink